Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Procjena učinaka propisa

Procjena učinaka propisa  

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa (NN br. 90/11) koji uvodi metodu procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak. U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN br. 66/12) kojom je pobliže reguliran sam postupak provedbe procjene učinaka propisa.
 
Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.
 
Opći cilj procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti.

Posebni ciljevi procjene učinaka propisa su:

– poticanje suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva,
– jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa,
– doprinos razvoju savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupcima izrade i predlaganja propisa,
– doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna.
 
Slijedom obveza koje proizilaze iz Zakona i Uredbe i sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od  26. srpnja 2012. godine, Ministarstvo poljoprivrede započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa i u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2013. i 2014. godinu.

 
Informacija javnosti:


Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2014. godinuPrethodna procjena za Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Teze o sadržaju propisa za Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Prethodna procjena za Zakon o potvrđivanju Sporazuma između EK u ime EU i Vlade RH kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji Sporazum o financiranju 2007.-2012. sklopljen 23. svibnja 2013. godine
Teze o sadržaju propisa za Zakon o potvrđivanju Sporazuma između EK u ime EU i Vlade RH kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji Sporazum o financiranju 2007.-2012. sklopljen 23. svibnja 2013. godine

Prethodna procjena za Zakon. o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
Teze o sadržaju propisa za Zakon o izmjenama i dopopunama Zakona o lovstvu

Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani

Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi EU o zaštiti životinja

Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Prethodna procjena za Zakon o duhanu
Teze o sadržaju propisa za Zakon o duhanu

Prethodna procjena za Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Teze o sadržaju propisa za Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Teze o sadržaju propisa i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Prethodna procjena za Zakon o preradi i uporabi drva i proizvodima od drva i namještaju
Teze o sadržaju propisa za Zakon o preradi i uporabi drva, proizvodima od drva i namještaju


Prethodna procjena za Zakon o potvrđivanju međunarodnog sporazuma o tropskom drvu, 2006.
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan