Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.09.za projekt „Sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec“

  Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.09.za projekt „Sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec“
 
Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže.

Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Čakovec (Međimurska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja, odnosno 2018 godine.
 

Kratki sažetak Poziva na dostavu prijedloga

Upute za prijavitelje

Prilog 1 - Kriteriji administrativne provjere

Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere

Prilog 3 - Kriteriji prihvatljivosti

Prilog A - Prijavni obrazac B dio - aplikacija

Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt

Prilog D - Posebni uvjeti

Prilog D - Opći uvjeti


Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan