Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08.za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“

 Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.08.za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“
 


Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskog projekata na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji kanalizacijske mreže i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim toga, gdje je to potrebno, izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji vodoopskrbne mreže.

Ovaj poziv odnosi se na aglomeraciju Vukovar (Vukovarsko-srijemska županija) u svrhu postizanja dobre kvalitete vode za piće sukladno Direktivi o vodi za piće (1998/83/EC) te usklađenosti sa s Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC) izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno postizanje usklađenosti sa rokom prvog tranzicijskog razdoblja 2018. godine.


Kratki sažetak Poziva na dostavu prijedloga

Upute za prijavitelje

Prilog 1 - Kriteriji administrativne provjere

Prilog 2 - Metodologija za odabir provjere

Prilog 3 - Kriteriji prihvatljivosti

Prilog A - Prijavni obrazac B dio - major

Prilog B - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Prilog C - Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt

Prilog D - Posebni uvjeti

Prilog D - Opći uvjeti


 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan