Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Zaključkom od 26. lipnja 2013. godine donijela Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., a provedbeni propisi Pravilnici za provedbi mjera objavljeni su u “Narodnim novinama” 146/13 od 09. prosinca 2013. godine.
 
Unutar Nacionalnog programa predložene mjere su:
1. Promidžba na tržištima trećih zemalja
2. Restrukturiranje i konverzija vinograda
3. Investicije u vinarije i marketing vina
 
Financijska sredstva namijenjena ovom programu korisnici će moći putem javnoga natječaja ugovarati od siječnja 2014. godine, a EU doprinos će Republika Hrvatska moći povlačiti prema ugovorenoj dinamici, počevši od listopada 2014. godine.
 
Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. - 2018., detaljno su razrađene mjere potpore koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda (EAGF) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske tijekom petogodišnjeg razdoblja 2014. - 2018., sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 i  Uredbi Komisije (EZ) br. 555/2008. Prema rezultatima pregovora u Poglavlju 11. – Poljoprivreda i ruralni razvoj, koji su transponirani u odredbe Ugovora o pristupanju Republike hrvatske u EU kojim je za Hrvatsku utvrđena tzv. „vinska omotnica“ u iznosu od 11.885.000 eura godišnje za razdoblje od 2014. do 2016. godine, dok ona za 2017. i 2018. godinu iznosi 10.832.000 eura.
 
Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018, dio je sustava posebnih potpora pojedinim sektorima prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode, a njegova provedbeni propisi doneseni su temeljem članka 3. stavka 4. i članka 7. stavka 7. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“, broj 82/2013).
 
Ministarstvo poljoprivrede  je tijelo nadležno za upravljanje i praćenje provedbe Nacionalnog programa, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijelo nadležno za provedbu mjera utvrđenih u Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja, odobravanje potpore, administrativnu i kontrolu na terenu te isplatu potpore i izvještavanje.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. izmjene lipanj 2014.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018 izmjene ožujak 2015.

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. izmjene ožujak 2016.


Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018. izmjene lipanj 2016.

Prilog II


Prilog II-30. lipnja 2016.

Zaključak Vlade


Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. - Letak

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018. - Prezentacija

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan