Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Sudjelovanje predstavnika RH u tijelima Europske unije (Vijeća i Europske komisije)

Stupanjem u punopravno članstvo EU 1. srpnja 2013. godine status promatrača Republike Hrvatske u radnim tijelima Vijeća Europske unije i Europske komisije promijenjen je u status aktivnog sudionika s pravom sudjelovanja u donošenju odluka. Time je započela i nova faza u radu Ministarstva poljoprivrede, budući da zemlje članice EU primjenjuju zajedničke politike poljoprivrede i ribarstva te se i odluke o njima donose na razini EU, odnosno na sastancima radnih tijela Vijeća Europske unije i Europske komisije na kojima sudjeluju predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici drugih nadležnih institucija.
 
Sastanci radnih tijela Vijeća Europske unije organiziraju se na tri razine:
 
 

  1. Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva čine ministri poljoprivrede i ribarstva zemalja članica te povjerenik Europske komisije zadužen za područje poljoprivrede. Vijeće se sastaje u pravilu jednom mjesečno. U svojoj nadležnosti Vijeće je odgovorno za poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja, ribarstvenu politiku, veterinarsku i fitosanitarnu politiku te sigurnost hrane. 

 
Rad Vijeća obuhvaća nadležnost tri Opće uprave Europske komisije: Opće uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI),  Opće uprave za zdravlje i potrošače (DG SANCO) i Opće uprave za pomorske poslove i ribarstvo (DG MARE). Vijeće raspravlja i usvaja zakonski okvir  iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, pomorske i ribarstvene politike, zaštite zdravlja potrošača te sigurnosti hrane, šumarstva i veterinarske te fitosanitarne politike.
 
O tim pitanjima Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom, a u donošenje odluka i usvajanje uredbi postupkom suodlučivanja uključen je i Europski parlament (u području poljoprivrede i ribarstva od stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma).
 
Rad Vijeća priprema se u radnim skupinama koje su nadležne za specifična stručna područja. Nakon toga materijali se upućuju na COREPER I (Odbor stalnih predstavnika) (nadležan za ribarstvo, sigurnost hrane, agromonetarna pitanja) ili SCA (Special Committee on Agriculture, Posebni odbor za poljoprivredu) (nadležan za pitanja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja) da bi kasnije o njima raspravljalo Vijeće ministara.
 
Sastanci se odvijaju uglavnom u Bruxellesu te u Luksemburgu (obično travanj, lipanj i listopad).
 

 
 

  1. Posebni odbor za poljoprivredu (SCA - Special Committee on Agriculture) je uspostavljen odlukom predstavnika vlada država članica 12. svibnja 1960. kao posebno tijelo koje priprema odluke Vijeća ministara na području tržišta poljoprivrednih proizvoda i ruralnog razvoja, uzimajući u obzir visoku tehničku razinu tih pitanja. U radu SCA svaku državu članicu zastupa jedan predstavnik tzv. glasnogovornik. Teme o kojima je raspravio SCA  izravno se uključuju na dnevni red Vijeća ministara za poljoprivredu i ribarstvo. SCA sastaje se u pravilu svaki tjedan. Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je svojeg predstavnika koji redovno sudjeluje na sastancima SCA.

 
 

  1. Radne skupine Vijeća za poljoprivredu, sigurnost hrane, fitosanitarnu politiku,  ribarstvo i šumarstvo (ukupno 28 radnih skupina)pPripremaju materijale koji se upućuju na raspravu u SCA za stručna pitanja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno COREPER za ostala pitanja iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.

 
 

 
Osim u navedenim tijelima Vijeća, predstavnici država članica sudjeluju i u odborima koje osniva Europska komisija te na kojima se raspravlja o prijedlozima propisa koje donosi Komisija. Prema dosadašnjim iskustvima poznato je da se u odborima Europske komisije u područjima iz nadležnosti našeg Ministarstva godišnje održava približno 150 - 200 sastanaka.
 
 

 
 

 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan