Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obrazac zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12). Zainteresirane institucije za dobivanje navedenog ovlaštenja, dužne su dostaviti pravilno popunjen obrazac zahtjeva koji objavljujemo na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr (poljoprivreda - biljno zdravstvo - održiva uporaba pesticida te pod obrasci – održiva uporaba pesticida), kao i dokumentaciju (popis dokumentacije je na 3. strani obrasca) iz koje je razvidno da institucije ispunjavaju uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.
 
Uz zahtjev se prilažu biljezi u iznosu od 70,00 kn, osim ustanova koja su oslobođena plaćanja pristojbi za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice sukladno čl. 6., st. 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe

Izjava o posjedovanju internetske stranice i o obavješćivanju zainteresirane strane o svakoj organizaciji izobrazbe
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan