Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Uputa o kretanju grožđa podrijetlom iz trećih zemalja i grožđa podrijetlom iz EU

Grožđe podrijetlom iz trećih zemalja:
 
Sukladno Prilogu XVb., točki B., podtočki 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007, koja se od 01. srpnja 2013. godine primjenjuje i na Republiku Hrvatsku, zabranjeno je grožđe, mošt, mošt u fermentaciji, koncentrirani mošt, rektificirani mošt, mošt kojem je prekinuta fermentacija dodavanjem alkohola, sok od grožđa, koncentrirani sok od grožđa i vino podrijetlom iz trećih zemalja preraditi u mošt, vino, vinski ocat i ostale proizvode od grožđa i vina na teritoriju Europske unije, kao i dodavanje tih proizvoda u mošt, vino, vinski ocat i ostale proizvode od grožđa i vina.
To znači da se na teritoriju Europske unije grožđe iz trećih zemalja ne smije preraditi u mošt ili vino, niti u vinski ocat.
Grožđe iz trećih zemalja može se uvesti, ali za konzumaciju u svježem stanju ili za preradu u druge proizvode, a koji nisu vinski.
 
Grožđe podrijetlom iz EU:
 
Kretanje grožđa podrijetlom iz EU između država članica i kretanje grožđa unutar Republike Hrvatske
 
Sukladno članku 24. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009, priznati dokumenti u prijevozu grožđa su:
 
  • elektronski prateći dokument (ukoliko država članica ima uspostavljen informatički sustav) ili
  • tzv. papirnati prateći dokument (kod država koje nemaju uspostavljen informatički sustav).
 
Oba dokumenta moraju nositi MVV broj.
 
 
U Republici Hrvatskoj u prijevozu grožđa, priznati dokument je papirnati prateći dokument za čije je izdavanje nadležna Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, što je propisano Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (121/10, 132/10 – ispravak, 78/11 i 48/13).
Obrasci pratećeg dokumenta podižu se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju
Obrazac pratećeg dokumenta sastoji se od tri primjerka i numeriran je referentnim brojem (MVV broj).
Prateći dokument vrijedi samo za jednu pošiljku, a ispunjava ga pošiljatelj u sva tri primjerka. Treći primjerak pratećeg dokumenta pošiljatelj zadržava za sebe. Prvi i drugi primjerak pratećeg dokumenta prate pošiljku do primatelja. Primatelj potpisom na prateći dokument potvrđuje primitak pošiljke. Drugi primjerak zadržava primatelj, a prvi primjerak dostavlja Agenciji u roku od 7 dana od dana primitka pošiljke.
U slučaju kada se grožđe prodaje na tržnici, kao primatelj se navodi naziv tržnice. Prvi i drugi primjerak pratećeg dokumenta potpisuje i ovjerava nadležna osoba tržnice.
Prvi primjerak pošiljatelj dostavlja Agenciji, a drugi primjerak daje kupcu. Treći primjerak pošiljatelj zadržava kod sebe.
U slučaju da je grožđe kupljeno za vlastite potrebe, prateći dokument kod proizvođača potpisuje kupac, a Agenciji dostavlja pošiljatelj.
 
Iznimno, prateći dokument u prijevozu grožđa na tržištu Republike Hrvatske i EU nije potreban:
  • za pošiljke svježeg ili prešanog grožđa ili mošta koje proizvođači grožđa prevoze sami iz svojih vinograda ili drugih objekata koji im pripadaju do objekata za proizvodnju vina, a kada ukupna cestovna udaljenost ne premašuje 40 km i kada je taj prijevoz:
      – do vlastitog objekta za proizvodnju u slučaju individualnih proizvođača
      – do vinarija u slučaju da su proizvođači grožđa kooperanti te vinarije;
 
  • za pošiljke svježeg ili prešanog grožđa koje iz vinograda proizvođači prevoze sami (ili ga u njihovo ime prevoze treće osobe) iz vlastitog vinograda:
      - kad je taj prijevoz do objekta za proizvodnju vina primatelja u istoj vinogradarskoj zoni i kad ukupna cestovna udaljenost ne premašuje 40 km;

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan