Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Popis dobavljača upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

 Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (NN 4/11 i 58/11), u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala upisani su:

1. BAUMAX ZAGREB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Velimira Škorpika 11, pod upisnim brojem HR-BMX-70002,
 
2. SUNČANE ŠUME d.o.o., sa sjedištem u Đakovu, Ul. pape Ivana Pavla II br. 7, pod upisnim brojem HR-SUŠ-44003,
 
3. HORTIKULTURA DONJE LADANJE, sa sjedištem u Maruševcu, Gustava Krkleca 80, pod upisnim brojem: HR-HDL-70004,
 
4. JOHA d.o.o., sa sjedištem u Grubišnom polju, Braće Radić 43, pod upisnim brojem HR-JOH-40615,
 
5. HORTIPLAN d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 3. Trnjanske ledine 23, pod upisnim brojem HR-HOR-70006,
 
6. HRVATSKE ŠUME d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, pod upisnim brojem HR-HRS-44437,
 
7. RASADNIK PIKET d.o.o., sa sjedištem u Zemuniku Donjem, Zemunik Donji b.b., pod upisnim brojem HR-RAP-44438,
 
8. EXPORTDRVO d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 18, pod upisnim brojem HR-EXD-70009,
 
9. FAUNUS SELVA k.d., sa sjedištem u Zagrebu, Frana Supila 7, pod upisnim brijem HR-FAS-440010,
 
10. ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, sa sjedištem u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, pod upisnim brojem HR-ŠFK-110011,

11. ABIES d.o.o., sa sjedištem u Križevcima, Bukovje Križevačko 148, pod upisnim brojem: HR-ABI-404312,

Stanje na dan: 4. ožujka 2016. godine

 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan