Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Poziv zainteresiranima za dobivanje ovlaštenja za predavače sukladno novom sustavu izobrazbe za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike za sredstva za zaštitu bilja

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji je objavljen 19. prosinca 2012. godine u Narodnim novinama broj 142/12, uspostavlja se potpuno novi sustav izobrazbe za sve obveznike izobrazbe - profesionalne korisnike, distributere i savjetnike za sredstva za zaštitu bilja (SZB) namijenjena profesionalnim korisnicima, uzimajući u obzir njihovu različitu ulogu i odgovornost.

Izobrazba će se sastojati od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja. Sve prethodno navedene kategorije obveznika izobrazbe, morat će proći propisanu izobrazbu neovisno da li su već pohađali izobrazbu koju je provodila neka druga institucija (uključujući i one s trajnom iskaznicom).

Cilj propisane izobrazbe je da svi koji koriste ili će koristiti SZB koja su namijenjena profesionalnim korisnicima, u potpunosti postanu svjesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš te se što je više moguće upoznaju s primjerenim mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliš.

Pripreme za uspostavu navedenog sustava su već započele, u tijeku je zaprimanje zahtjeva za ovlašćivanje predavača, priprema priručnika za obveznike izobrazbe te nadogradnja modula „Obveznici izobrazbe“ u Fitosanitarnom informacijskom sustavu u kojem će se voditi svi potrebni podaci o obveznicima izobrazbe, završenoj osnovnoj i dopunskoj izobrazbi i izdanim iskaznicama.

Zainteresirani za dobivanje ovlaštenja za predavače po pojedinim modulima, kategorijama i područjima rada, dužni su dostaviti ispunjeni obrazac zahtjeva koji objavljujemo na internetskim stranicama Ministarstva www.mps.hr (poljoprivreda - biljno zdravstvo - održiva uporaba pesticida te pod obrasci – održiva uporaba pesticida), kao i dokumentaciju iz koje je razvidno da kandidat za predavača ispunjava uvjete propisane Pravilnikom.

Skrećemo pozornost na dostavu podataka o poslovima za koje zainteresirani trebaju imati tri (3) godine radnog iskustva iz određenog područja rada (točka br. 4 u obrascu zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača) te molimo da u životopisu dostave detaljan opis poslova koji se odnose na navedene točke i na kojim radnim mjestima su obavljali navedene poslove u razdoblju od tri (3) ili više godina, kako bi Ministarstvo moglo odobriti područje nastave.

Pri ispunjavanju obrasca zahtjeva za ovlašćivanje predavača, polja koja imaju kućicu koju treba označiti s „x“ potrebno je dva puta kliknuti, nakon čega se otvori dijaloški okvir u kojem se označi zadana vrijednost „potvrđeno“, te potvrdi „u redu“, nakon čega u dokumentu ostane označena ta kućica.

Uz zahtjev se prilažu biljezi u iznosu od 70,00 kn, osim institucija, organizacija, državnih tijela i fizičkih osoba koja su oslobođena plaćanja pristojbi za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača sukladno čl. 6., st. 2. Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13). Oslobođenje se odnosi na zaposlenike institucije, državnih tijela, jedinice lokalne/regionalne samouprave i ostalih organizacija koji su u stalnom radnom odnosu.

Kandidatima za ovlaštene predavače, koji udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede će izdati rješenje o ovlaštenju predavača po pojedinim modulima, kategorijama i područjima rada.

Na temelju rješenja o ovlaštenju, predavači će biti upisani u popis koji će voditi i ažurirati Ministarstvo poljoprivrede, a Poljoprivredna savjetodavna služba će im izdati iskaznicu za ovlaštene predavače.

Nakon izdavanja određenog broja rješenja o ovlaštenju predavača, Ministarstvo poljoprivrede će na svojim internetskim stranicama (poljoprivreda - biljno zdravstvo - održiva uporaba pesticida, te obrasci – održiva uporaba pesticida) objaviti obrazac zahtjeva o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe. Nakon objave navedenog obrasca zahtjeva, zainteresirane institucije moći će se podnijeti zahtjev za dobivanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe. Trenutno još nije moguća prijava zainteresiranih institucija za provedbu izobrazbe, no mogu se prijaviti zainteresirani zaposlenici institucija za dobivanje rješenja o ovlaštenju predavača sukladno prethodno navedenom.

Nakon ispunjavanja ovih uvjeta, Ministarstvo poljoprivrede će odobriti programe izobrazbe koje će dostaviti ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe, nakon čega provedba izobrazbe može započeti.

Budući da je za provedbu izobrazbe za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike potrebno osigurati navedene preduvjete, trenutno nije moguća prijava obveznika na izobrazbu. Ministarstvo poljoprivrede će nastojati osigurati uvjete da izobrazba započne u drugoj polovici ove godine, kada će prijavnice za izobrazbu, priručnik za učenje i polaganje ispita te termini za pohađanje izobrazbe biti dostupni na web stranicama Ministarstva poljoprivrede i ovlaštenih institucija za izobrazbu.

Ujedno obavještavamo i sve distributere koji su se obvezni upisati u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, da su elektronički obrazac preko kojeg će se dostavljati podaci za upis u Upisnik i modul u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) koji će podržati unos svih podataka sa obrasca još u izradi, te Vas molimo da s prijavom pričekate dok se ne uspostavi sustav za elektroničku prijavu u FIS. Nakon dovršetka uspostave sustava obrazac će se objaviti na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača - Word verzija 97-2003

Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača - Word verzija 2010
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan