Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA (NAP)

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) koji se donosi sukladno zahtjevu Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Zaključkom klase: 022-03/13-07/147, urbroja: 50301-05/25-13-2 koji je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donešen je NAP za razdoblje od 2013. – 2023. godine.

NAP – om se osigurava provedba Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/12).

NAP se odnosi samo na pesticide koji se smatraju sredstvima za zaštitu bilja kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište.

NAP ima za cilj smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida i poticanje integriranih i alternativnih mjera suzbijanja štetnih organizama na način da se:

1. razvije bolje razumijevanje načina uporabe pesticida,

2. osigura korištenje znanstvenih i drugih dokaza za prepoznavanje pesticida i postupaka koji zahtijevaju pozornost u cilju razvoja i promicanja mjera i postupaka kojima će se smanjiti štetan utjecaj uporabe ovih kemikalija te omogućiti korisniku suzbijanje štetnika, bolesti i korova na ekonomičan način,

3. osigura prepoznavanje vlastitih uloga svih dionika i interesnih skupina u ostvarivanju zajedničkog cilja postizanja održive uporabe pesticida.

NAP-om se utvrđuju kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi obuhvaćaju razna područja od interesa, npr. zaštitu zaposlenika, zaštitu okoliša, ostatke pesticida u hrani, primjenu posebnih tehnika ili uporaba na specifičnim kulturama.

Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP)

National Action Plan to achieve the sustainable use of pesticides
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan