Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Održiva uporaba pesticida

 Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 
11.1.2016 11:13:00
Obavijest o iskaznicama
4.11.2015 16:09:00
Popis ovlaštenih predavača i institucija
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje novi popis ovlaštenih predavača po pojedinim modulima, kategorijama i podkategorijama te područjima izobrazbe sukladno izdanim rjepenjima o ovlaštenju predavača, kao i popis ovlaštenih insitutcija temelje Pravilnika o uspostavi akcijskog plana okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine broj 142/12).
13.7.2015 9:09:00
Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida
11.5.2015 14:41:00
Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika sredstava za zaštitu bilja
9.4.2015 12:51:00
Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12).
25.2.2015 17:11:00
Poziv zainteresiranima za dobivanje ovlaštenja za predavače sukladno novom sustavu izobrazbe za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike za sredstva za zaštitu bilja
10.2.2015 9:25:00
PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
13.6.2014 10:17:00
OBJAVA ISHODA UČENJA ZA OBVEZNIKE IZOBRAZBE O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA
8.5.2014 10:04:00
Uspostavljen sustav redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida (obavijest svim vlasnicima, korisnicima i strojnim prstenovima)
U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, sigurnost primjenitelja, zaštita zdravlja primjenitelja, radnika, ljudi i životinja te zaštita okoliša. 
23.7.2013 14:06:00
Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja
28.6.2013 11:27:00
NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA (NAP)
8.5.2013 11:27:00
Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan