Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Poljoprivreda  >  

Poljoprivreda

20.6.2017 11:56:00
Ovlašteni skladištari
17.11.2014 16:13:00
Upute za stavljanje proizvoda na zajedničko tržište EU
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015.  je Vlada RH usvojila u svibnju 2014. godine na prijedlog Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva. 
14.11.2014 10:43:00
Kodeks otkupa žitarica i uljarica
Registracija i odobravanje objekata na razini primarne biljne proizvodnje
Štete od elementarnih nepogoda
Uputa za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe
Posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište
Šećer
Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (“Narodne novine“, br. 1/10., 44/10., 65/10. i 78/10.) propisao je u članku 12. stavak 5. da prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom korisnicima prava na potrošnju za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, mora zadovoljiti tehničke uvjete za prihvat kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ korisnika prava, a koji se odnose na sustav vođenja elektroničke evidencije potrošnje.
Ekološka
Znak ekološkog proizvoda EU je obvezan u ozačavanju ekoloških proizvoda. Ukoliko se navode pojmovi "bio", "eko" ili "organski" na proizvodima, a nisu označeni tim znakom, potrošači o takvim proizvodima trebaju obavijestii Ministarstvo poljoprivrede - Sektor inspekcija u poljoprivredi jer se u tim slučajevima radi o obmani potrošača.
Integrirana
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija.
Biljno zdravstvo
U području zdravstvene zaštite bilja uređuje zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama u cilju omogućavanja optimalne proizvodnje i trgovine biljem.
Stočarstvo
Sjemenarstvo i rasadničarstvo
Povrćarstvo
Povrće se u Republici Hrvatskoj proizvodi na oko 70 000 ha što je 4,8 % ukupnih obradivih površina. U Hrvatskoj se 70 % povrća proizvodi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, od kojih svega 3 % otpada na proizvodnju povrća u zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici).
Voćarstvo
Maslinarstvo
U Hrvatskoj nasadi maslina su rasprostranjeni u Istri, priobalnom pojasu Kvarnera i Dalmacije te na otocima. U posljednjih desetak godina su u maslinarstvu i proizvodnji maslinovog ulja prisutni pozitivni trendovi, što je praćeno značajnijom sadnjom novih maslinika.

Vinogradarstvo i vinarstvo
Zbog različitosti klimatskih i zemljišnih uvjeta vinogradarska područja Republike Hrvatske dijelimo na dvije regije: Kontinentalna Hrvatska i Primorska Hrvatska. Svaka regija podijeljena je na podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan