Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Javna nabava  >  

Javna nabava

2017. godina

Pravilnik o postupku provođenja jednostavne javne nabave

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku gotovih računala „Sve u jedan“

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava, isporuka i instalacija poslužitelja, diskovnog sustava i aktivne mrežne opreme

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i instalaciju videokonferencijskog sustava i sustava ozvučenja

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2017. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2016.

Nabava računala i računalne opreme- izvješće u odnosu na nacrt dokumentacije o nabavi

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - nabava računala i računalne opreme

Plan nabave 2017. za nabavne kategorije DUSJN

Nabava zaštitarskih usluga - izvješće u odnosu na nacrt dokumentacije o nabavi

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – zaštitarske usluge

2016. godina

Izmjene i dopune Plana nabave Ministarstva poljoprivrede za 2016. godinu 

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge analize podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima i izračuna zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja PRR 2014.-2020.: CCI 35. Indeks populacije čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/1183/13143/13)

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2016. god.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13)

Poziv za dostavu ponuda za Održavanje Informacijskog sustava Lysacan i veze sa sustavom za zaprimanje poruka u okviru usluga e-Građani

Poziv za dostavu ponuda nabave usluge izrade, administriranja i promidžbe profila „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.“ na društvenim mrežama

Poziv za dostavu ponuda nabave usluge terenskog prikupljanja podataka o čestim vrstama ptica na poljoprivrednim staništima za potrebe izračuna zajedničkog poljoprivredno-okolišnog pokazatelja PRR 2014.-2020.: CCI 35. Indeks populacije čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima


Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. »Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. uz 
opis/izradu metodologije za njihov izračun


Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade kreativnog koncepta kampanja uključujući izradu grafičkih rješenja promidžbenih materijala Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

 
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade radio i TV spotova za potrebe promidžbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
 
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade brošure mjere 3 Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prikupljanja, digitalizacije, unosa, indeksiranja podataka te pohrane i arhiviranja Izvješća o ulovu za mali obalni ribolov i gospodarski ribolov 

2015. godina

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2015.

Poziv za dostavu ponuda za usluge digitalizacije, unosa i indeksiranja podataka sa Izvješća o ulovu za mali obalni ribolov

Poziv za dostavu ponuda za Održavanje informacijskog sustava Lysacan i veze sa sustavom za zaprimanje poruka u okviru usluga e-Građani


Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza u postupcima javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede


Poziv na dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev.br. 30-2015-BV- Nabava usluge procjene sustava praćenja programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.

Poziv na dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev.br. 24-2015-BV - Nabava usluge procjene vrijednosti zajedničkih poljoprivredno-okolišnih pokazatelja Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Poziv na dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev.br. 23-2015-BV - Nabava usluge određivanja mogućih kombinacija M10 i M11 iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. uz procjenu mjera
2014. godina
 


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2014.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2014.Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev.br. 46/2014/BV - Nabava usluge mjerenja apsorpcije motora ribarskih plovila

Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje  Ev.br. 37-2014-BV - Usluga nadogradnje fitosanitarnog informacijskog sustava - Projektni zadatak

Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje  Ev.br. 37-2014-BV - Usluga nadogradnje fitosanitarnog informacijskog sustava - Dokumentacija za nadmetanje

 ZATVORENO - Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev. br. 30/2014/BV -  Nabava usluge održavanja financijsko računovodstvenog informacijskog sustava Konto
ZATVORENO - Poziv za dostavu ponuda za javno nadmetanje Ev. br. 25/2014/BV - nabava usluga održavanja informacijskog sustava Lysacan i veze sa sustavom za zaprimanje poruka u okviru usluga e-građani
Odluka o provedbi nabave bagatelne vrijednosti ispod 200.000,00 kn bez PDV-a za robe i usluge, te ispod 500.000,00 kn bez PDV-a za radove


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o bagatelnoj nabavi ispod 200.000,00 kn bez PDV-a za robe i usluge, te ispod 500.000,00 kn bez PDV-a za radoveObrazac BN1 - Zahtjev za narudžbenicuPlan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2014. godinu

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2014. godinu za predmete nabave iz nadležnosti DUSJN 

 


2013. godina

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2013.

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2013. godinu

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2013. godinu,  Popis predmeta nabave iskazanih za pojedine Uprave2012. godina

Plan nabave Ministarstva poljoprivrede za 2012. godinu

Objava informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2012.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2012.

Obavijest na temelju odredbe čl.13.st.9.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)2011. godina

Objava informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2011.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 2011.


Objava informacija sukladno Zaključku Vlade RH od 17. ožujka 2011. godine, o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma


Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan