Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Dokumenti  >  Šumarstvo  >  

Šumarstvo

Odluka o popisu šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada
_____________________________________________________

Zakoni:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN 56/13

Zakon o šumama, NN 140/05, 82/06,  129/08, 80/10, 124/10 i 25/12

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN 75/09

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, NN 22/06

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja, NN 113/03
_____________________________________________________

Pravilnici:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13

Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal, NN 60/13

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN 60/13

Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti, NN 60/13
 
Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala, NN 60/13

Pravilnik o uređivanju šuma, NN 111/06 i 141/08

Pravilnik o čuvanju šuma, NN 121/06 i 25/11

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa, NN 53/06 i  137/08

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, NN 116/06,  74/07, 55/09 i 25/11

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika, NN 69/06 i  84/08

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, NN 66/07,  29/08 i 4/11

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, NN 61/06, 6/08, 101/08 i 25/11

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika, NN 66/06 i  25/11

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, NN 19/15

Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu, NN 105/09 i 98/11

Pravilnik o zaštiti šuma od požara, NN 26/03

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava, NN 67/10

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima, NN 126/06, 101/07, 74/08 i 10/09

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora, NN 142/12

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije, NN 74/07

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala u kategorije i kvalitativne razrede, te način njegova deklariranja, označavanja i pakiranja, NN 61/08

Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja, NN 107/08

Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti, NN 91/09

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN 91/09

Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala, NN 91/09

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave, NN 91/09

Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, NN 91/09

Popis šumskih svojti i križanaca, NN 129/06

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran", NN 4/11)

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, NN 4/11

Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN 4/11

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata, NN 4/11

Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora, NN 4/11

Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe, NN 4/1142/11

Popis šumskih svojti, NN 4/11

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača božićnih drvaca, NN 116/08 i  123/08

_____________________________________________________

Uredbe:

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada, NN 121/08

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 108/06 i 73/09

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, NN 133/07 i 9/11

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, NN 69/07  Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2012. godine, NN 145/12, 27.12.2012.

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2011. godine, NN 29/12, 07.03.2012.


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2011. godine, NN 29/12, 07.03.2012.

7.6.2013 21:01:00
Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan