Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Podatkovni centar

Cilj uspostave Podatkovnog centra
 
Kako bi se omogućio nesmetan rad te  sigurno i  pouzdano korištenje i nadziranje svih informacijskih sustava Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (ministarstva)     implementiran je, u ministarstvu, novi  podatkovni centar. Projekt dizajna, razvoja i implementacije Podatkovnog centra financiran je iz sredstava Svjetske banke.
 
Obuhvat
 
 Projekt dizajna, razvoja i implementacije Podatkovnog centra je obuhvatio:
 • Nadogradnju mrežne infrastrukture
 • Nadogradnju serverske infrastrukture – da osigura bolju skalabilnost, pouzdanost te omogući dovoljno računalnih resursa
 • Dijeljene skladišta podataka – koja omogućavaju konsolidaciju uporabe podatkovnih resursa te pruža bolju upravljivost i pouzdanost
 • IT softversku infrastrukturu – nadogradnja postojećih sustava kao što su elektronska pošta, Aktivni direktorij, backup te osiguravanje odgovarajućih servisa
 • Migracija podataka i IT servisa – migracija postojećih servisa na novu serversku infrastrukturu, virtualizacija i migracija podataka na dijeljena skladišta podataka.
 • Testiranje i optimizacija cijele infrastrukture.
 
Aktivnosti
 
Radovi, instalacija i implementacija se sastojala od sljedećih aktivnosti:
 • Priprema za obnovu i izgradnju novog podatkovnog centra.
 • Obnova i izgradnja prostora Podatkovnog centra koji je rezultirala s prostorom i okolinom spremnom za pokretanje Podatkovnog centra.
 • Podešavanje, konfiguriranje, migracija postojeće infrastrukture kako bi se uklopila u novi Podatkovni centar .Implementiranje novih resursa.
 • Testiranje cjelokupne infrastrukture.
 • Definiranje, podešavanje, i uspostava IT servisa sukladno poslovnim procesima i procedurama koristeći nabavljene napredne softverske alate.
 • Obuka ovlaštenih službenika MPRRR za korištenje i upravljanje Podatkovnim centrom.
 
Projektne faze
 
Provedba projekta se odvijala u pet faza:
 
 1. Prihvaćanje Projektnog plana
 2. Obnova i izgradnja novog podatkovnog centra
 3. Podešavanje, konfiguracija i testiranje svih komponenti Podatkovnog centra
 4. Podešavanje i konfiguracija sustava upravljanja IT servisima
 5. Obuka
 
Rezultati

Tri uredske prostorije u prizemlju MPRRR su preuređene za prihvat sigurnog IT kaveza površine 30 m2 koji omogućava da se sva oprema koja je u njega ugrađena zaštiti od utjecaja vatre i  vode te od ulaska neovlaštenih osoba. U slučaju povišenja temperature, dolaska vode ili pokušaja nasilnog ulaska u prostorije, automatski se aktiviraju senzori koji šalju alarme na zaštitarsku službu.
 
U prostore se može ući samo uz autoriziranu karticu, a svi prostori su pokriveni sustavom video nadzora koji stalno šalje podatke administratoru sustava.
Ugrađeno je neprekidno napajanje, koje povezano s dodatnim agregatom, osigurava neovisnost sustava tj. omogućava nesmetani rad svih informacijskih sustava bez obzira na incidente u opskrbi električnom energijom.
Cijeli sustav se hladi s klima uređajima koji su redundantni, a mrežni sustavi, koji su također redundantni, osiguravaju sigurnu i neprekinut rad u Podatkovnom  centru. Ormari s uređajima za pohranu podataka imaju kapacitet pohrane svih podataka koji se čuvaju u ministarstva.  Pouzdano i sigurno se pohranjuju podaci na back-up u Podatkovnom centru te dislocirani back-up sustav na lokaciji Varaždina.  Serveri su dimenzionirani da mogu brzo odgovoriti na zahtjeve korisnika. Serveri koji poslužuju kritične aplikacije su spojeni u “cluster” tako da u slučaju prekida rada jednog servera, drugi preuzima poslove i nastavlja rad.
 
Implementirana programska rješenja za nadzor i upravljanje instaliranim uređajima, serverima i mrežom, omogućavaju jednostavno upravljanje ovako složenim sustavom iz jednog centralnog mjesta (administator sustava). Dijelovi sustava šalju poruke (email, SMS) administratoru sustava kada dođe do kvara ili se uoči mogućnost da do njega dođe.
Službenici ministarstva mogu u sustav za nadzor i praćenje cjelokupne IT infrastrukture (IT Service Management) ministarstva  prijaviti incident - greške na svom računalu ili u aplikaciji koju koriste u svakodnevnom radu. Osim toga oni mogu postaviti zahtjev za obavljanje nekih usluga – servisa. Kroz taj sustav, također, mogu pratiti i sve aktivnosti koje se provode na otklanjanju grešaka ili na provedbi zatraženih servisa.
 
Sva implementirana rješenja omogućuju službenicima Službe za informacijske sustave pružanje kvalitetnijih usluga, što je njihova osnovna zadaće, a službenicima ministarstva omogućavaju  brže, sigurnije i učinkovitije obavljanje svakodnevnih radnih zadaća.

 

Stanje prije provedbe Projekta: Dizajn, razvoj i implementacije Podatkovnog centra

Početak

Doprema i instalacija kaveza

Modularni podovi

Doprema i instalacija opreme za klimatizaciju

Konačno stanje

Prostorija za nadzor resursa

Prostorija za nadzor i administratora sustava

Logo ministarstva
 


Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan