Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

FIS

Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) je objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja bilja i provedbi mjera biljnog zdravstva, a čija je zadaća pružiti učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka učinkovitom upravljanju u svim segmentima fitosanitarne službe.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je pokrenulo Projekt „Dizajniranje, razvoj i implementaciju FIS-a“ financiranog iz sredstava Svjetske banke. Projekt je započeo 8. srpnja 2010. a očekivani kraj projekta je početkom srpnja 2011. godine.
 
 
Člankom 71. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05) propisano je da nadležna uprava uspostavlja informacijski sustav i povezuje ga s informacijskim sustavom Ministarstva te međunarodnim informacijskim sustavima iz područja biljnoga zdravstva. Provoditelji zdravstvene zaštite bilja obvezni su voditi i redovito dopunjavati propisane upisnike, evidencije i zbirke podataka, koji se povezuju u informacijski sustav.
 
 Opći cilj razvoja i implementacije sustava je poboljšanje operativne učinkovitosti u području biljnog zdravstva i uspostava ICT-a kao sustava za podršku svim korisnicima u fitosanitarnom području.
 
Opći cilj se može opisati i kao uspostava dijela informacijskog sustava Ministarstva (tj. sve potrebne aplikacija, registre, baze podataka te uspostavi veza sa ostalim sustavima Ministarstva) potrebnih za podršku svakodnevnim aktivnostima u biljnom zdravstvu i to u skladu sa potrebama korisnika, međunarodnim i nacionalnim zahtjevima, standardima i legislativom.

Shema FIS-a
 
 
Opis sustava

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan