Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Informacijski sustavi ministarstva

  
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

 Informacijski sustavi Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (ministarstvo) je odgovorno za provođenje poljoprivredne politike Republike Hrvatske. Njegovi su ciljevi stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane.

U cilju postizanja potrebnih uvjeta za učinkovito upravljanje podacima i informacijama, a time i djelotvornijem obavljanju dnevnih aktivnosti, ministarstvo je u zadnjih nekoliko godina vrlo intenzivno, kroz različite projekte, radilo na unaprijeđenju postojećih, odnosno razvoju novih baza podataka i upisnika unutar postojećeg informacijskog sustava, te razvoju novih informacijskih sustava različitih namjena. Ove su promjene bile nužne kako bi ministarstvo uredilo i standardiziralo svoje poslovne procese u skladu s nacionalnom i EU legislativom, normama i u skladu sa zahtjevima i potrebama svih korisnika. Također, razvijeni sustavi su omogućili i standardizirano izvješćivanje i komunikaciju sa svim dionicima, posebno EU institucijama. Time su ispunjeni potrebni preduvjeti, koji su postavljeni pred ministarstvo u pregovaračkom postupku pridruživanja Hrvatske EU.
 
U okviru postojećeg informacijskog okruženja ministarstva, slijedeći informacijski sustavi su ili u punom produkcijskom korištenju ili u završnim fazama implementacije i pripreme za puno produkcijsko korištenje:
 
  • TISUP – Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi
  • KONTO – Računovodstveni informacijski sustav namjenjen proračunskim korisnicima
  • EUD – Sustav za elektronično upravljanje dokumentima
  • e-Inspektor – Sustav za upravljanje inspekcijskim nadzorom (za potrebe Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju te za potrebe Uprave za veterinarske inspekcije)
  • FIS – Fitosanitarni informacijski sustav
  • SVIS – Središnji veterinarski informacijski sustav
  • GISR - Geoinformacijski sustav ribarstva
  • Očevidnik državnih službenika i namještenika sa evidencijom radnog vremena
 
 
Osim gore navedenih postoji, još čitav niz manjih upisnika i evidencija koji se vode u različitim drugim oblicima i koje su smještene lokalno na računalima djelatnika ministarstva.
 
Paraleno sa time, ministarstvo je ustrojilo i podatkovni centar kao centralni objekt u kojem su smješteni informacijski resursi i u kojem su objedinjeni svi procesi upravljanja cjelokupnom informacijskom komunikacijskom tehnologijom.
 
Kroz spomenute projekte stvorena je nužna informacijska osnova na operativnoj razini za jedan veći dio Uprava unutar Ministarstva.  Time je ostvareno značajno smanjenje administracijskog tereta i unapređenje poslovnih procesa, što je imalo za posljedicu i efikasnije provođenje dnevnih zadataka službenika ministarstva i pojednostavljenje dostupnosti informacija zainteresiranima.
 
U kontekstu djelokruga ministarstva, u gore opisano informacijsko okruženje treba dodati i informacijske sustave, evidencije i upisnike koji se nalaze u drugim institucijama, a koji sadrže podatke koji su službenicima ministarstva potrebni u svakodnevnom radu. To su: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR – sustavi IAKS i potsustav LPIS), Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS), Hrvatski veterinarski institut (HVI) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
Ribarstvo
Podatkovni centar
EUD
eInspektor
FIS
SVIS
TISUP

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan