Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Potpore  >  Krediti  >  

Krediti

Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva od 09.09.2010. godine dio je sustavnog i kontinuiranog pristupa upravljanju kreditnim portfeljom koji ovo  Ministarstva ima još od 2004. godine.

Već je i dosadašnjim Odlukama Vlade RH o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 105/04 i 98/05), koje su na prijedlog resornog ministarstva donesene na sjednicama održanim 22. srpnja 2004. i 04. kolovoza 2005. godine, omogućeno dužnicima sklopiti reprogram kredita na razdoblje do 10 godina uključujući 1 godinu počeka, uz otpis obračunate zatezne kamate i kamate po dospijeću, a ukoliko se dužnik odluči na jednokratnu uplatu imao je pravo na 40% popusta na ukupni dug (po glavnici, redovnoj kamati, kamati po dospijeću i zateznoj kamati), dok je korisnicima kredita iz programa kreditiranja kupnje traktora »Torpedo« odobreno i 60% popusta na dug umanjen za zateznu kamatu.

Tako da posljednja i aktualna Odluka iz rujna 2010. godine nije donijela neku potpunu novinu, mogli bismo ustvrditi da je zapravo omogućila proširenje jednakih kriterija naplate kredita prema svim kreditnim dužnicima ovoga Ministarstva i nagodbe pod istim uvjetima.

Naravno da je reprogram moguć samo po zahtjevu dužnika, koji može samostalno odabrati duljinu reprograma i dinamiku povrata kredita.

Ovom se Odlukom omogućuje korisnicima kredita koji su iz različitih razloga došli u teškoće povrata kredita, a brojni se od njih već godinama obraćaju ovom Ministarstvu, te izravno ili neizravno Vladi RH tražeći pomoć za rješavanje svojih egzistencijalnih problema i iznalaženja rješenja po pitanju kreditnog duga, potpuni otpis zatezne kamate, kao dijelomičan otpis duga.

Korisnici kreditnih programa koji su obuhvaćeni ovom Odlukom, navedeni su ranije u Odluci iz 2005. godine („Narodne novine“, 98/05)-(popis je malo podulji pa ga ponavljamo).
(to su krediti iz programa Fonda za razvitak i obnovu poljoprivrede i kredita iz programa koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva uključujući i kredite u okviru programa kreditiranja plasmana poljoprivredne mehanizacije u Podunavlju, te građevinske i poljomehanizacije odobrenih od Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt i Bayerische Landesbank, München za korisnike Đuro Đaković Poljoprivredni strojevi i uređaji d.d., Županja, Đuro Đaković Specijalna vozila Slavonski Brod, Đuro Đaković Holding i Poljoopskrba vanjska trgovina, realizirane putem Županjske banke; kredite plasmana traktora s priključnim uređajima iz proizvodnog programa Tvornice traktora d.d., Bjelovar, putem Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, odobreni u ime i za račun Poljoopskrbe-vanjske trgovine; kredite za kupnju traktora »Torpedo« sredstvima proračuna putem Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb; te kredite iz Programa kreditiranja poljoprivredne mehanizacije (traktori Torpedo) u 1998. godini, odobrene od Hypoleasing, Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt, u korist Virovitičko-podravske županije)
 
Dužnici kojima je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate, ukoliko prihvate nove uvjete reprograma kredita, dužni su podnijeti zahtjev banci koja obavlja mandatni posao u ime i za račun Ministarstva i s bankom zaključiti dodatak ugovora o kreditu. Na taj način se smanjuje pritisak na sudove radi provedbi ovrha, a poslovnim se bankama omogućuje obnova sredstava osiguranja povrata kredita.

Ukoliko je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate reprogram se može zaključiti, naravno uz jedan uvjet, a to je da korisnik kredita podmiri nastale troškove postupka naplate kredita (sudske troškove).

Zahtjev za nagodbu po kreditu odobrenom od strane MP za PRAVNE OSOBE

Zahtjev za nagodbu po kreditu odobrenom od strane MP za FIZIČKE OSOBE
 
  
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan