Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav)

U skladu sa člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.134/09), o incidentu ili potencijalnom incidentu nadležno tijelo mora biti obaviješteno od strane tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola i kontrolnih tijela, Hrvatske agencije za hranu, te subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje. Nadalje, istim je Pravilnikom propisano da izvori obavijesti, o incidentu ili potencijalnom incidentu obavještavaju nadležno tijelo putem obrazaca iz priloga Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje.

U cilju lakšeg popunjavanja spomenutih obrazaca Uprava za sigurnost i kakvoću hrane, kao Nacionalna kontakt točka, izradila je „Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav)“.


Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav)
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan