Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo

Produljenje roka za korištenje neiskorištenih količina plavog dizela

Dosadašnje Knjižice goriva za poljoprivrednike i Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu zamjenjuju se karticom „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ (Kartica goriva). Karticu goriva, na zahtjev korisnika, izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odnosno nadležno tijelo za izdavanje povlastica za ribolov, uzgoj i akvakulturu.

Korisnici prava na plavo gorivo kojima su izdane Knjižice goriva za poljoprivrednike odnosno Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu, obvezni su u razdoblju od 30. lipnja do 30. studenog 2010. godine dostaviti Knjižice goriva regionalnim uredima Agencije za plaćanja, odnosno nadležnom tijelu koje je izdalo povlasticu za ribolov, uzgoj i akvakulturu, radi preuzimanja Kartice goriva. Pravo korištenja Kartice goriva ostvaruje se sljedeći dan od dana preuzimanja Kartice goriva, a najranije od 1. srpnja 2010. godine.
Knjižice goriva prestaju važiti 1. kolovoza 2010. godine te će se kupovina i prodaja plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, korisnicima prava obavljati samo uz predočenje kartice goriva i ostalih dokumenata kako je propisano Pravilnikom.

Tehnički uvjeti prihvata i opći uvjeti korištenja kartice goriva za namjene u poljoprivredi i ribarstvu

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (“Narodne novine“, br. 1/10., 44/10., 65/10. i 78/10.) propisao je u članku 12. stavak 5. da prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom korisnicima prava na potrošnju za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, mora zadovoljiti tehničke uvjete za prihvat kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ korisnika prava, a koji se odnose na sustav vođenja elektroničke evidencije potrošnje.

Tehnički uvjeti koje prodavatelj mora zadovoljiti za vođenje elektroničke evidencije potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi kod odabranog i ugovorenog pružatelja usluge programske potpore elektroničke evidencije navedeni su u nastavku i ovisni o vrsti EFT POS uređaja koji će se koristiti.
1. Preduvjeti za fiksni EFT POS terminal su:
• slobodan prostor za EFT POS terminal,
• priključak na telefonsku mrežu sa ispravnom telefonskom linijom; ne više od 2 metra udaljen od mikro lokacije na kojoj će biti smještena svaka zasebna Konfiguracija (u slučaju direktnog povezivanja na komutirani telefonski vod),
• priključak na ispravni izvor napajanja (220V, 50Hz), udaljen ne više od 2 metra od pojedine Konfiguracije,
2. Preduvjet za mobilne EFT POS terminale je:
• osiguranje aktivne GSM SIM kartice.

Opći uvjeti za korištenje kartice "Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo" 

Pravna osnova

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 44/10)

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 65/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 78/10)

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo, NN 98/10
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan