Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Hrana  >  Službene kontrole  >  

Službene kontrole

U skladu sa člankom 16. stavkom 2. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine broj 81/13) službene kontrole se provode u skladu s dokumentiranim procedurama.

Dokumentirane procedure primjenjuju osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, a njihov je cilj osigurati da se službene kontrole u području sigurnosti hrane i hrane za životinje provode na isti način. Čine ih svi pisani postupci, operativne upute, kontrolne liste, izvješća, zapisnici i drugi dokumenti izrađeni od strane nadležnog tijela i tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola u skladu s kojima se provode službene kontrole, a čiji je cilj osigurati da se službene kontrole provode sukladno načelima propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.
 
Slijedom navedenog su izrađene dokumentirane procedure za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje kako slijedi:
 
Procedura za provođenje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Operativne upute za inspekciju u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Operativne upute za reviziju u području sigurnosti hrane i hrane za životinjeTakođer, kako bi se osiguralo da se na području Republike Hrvatske službene kontrole u području zaštite dobrobiti životinja provode ujednačeno, učinkovito, svrhovito i neovisno o tome tko ih provodi izrađena je Procedura koja sadržava informacije i upute službenim veterinarima, veterinarskim inspektorima i kontrolnim tijelima za provođenje službenih kontrola.

Procedura o postupku provođenja službenih kontrola u području zaštite dobrobiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje
 


Uvoz hrane i hrane za životinje koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja se uvozi iz određenih trećih zemalja reguliran je  Zakonom o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (Narodne novine, broj 39/13)

 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan