Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH

Svjetska Banka odobrila je Hrvatskoj darovnicu Globalnog fonda za okoliš (GEF) za financiranje Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi (Agriculture Pollution Control Project - APCP). Projekt predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti u poljoprivredi Hrvatske u okviru priprema za članstvo u EU. 

Globalni cilj APCP-a je zaštita Dunavskog sliva i Crnog mora od onečišćenja koje potječe iz poljoprivredne proizvodnje. Nacionalni razvojni cilj APCP-a je provođenje i poticanje prihvatljive poljoprivredne prakse u skladu s normama koje određuje „Nitratna Direktiva“ EU. Na taj način projekt će direktno utjecati na smanjenje zagađenja. Osim toga, cilj projekta je i usvajanje „dobre poljoprivredne pakse“ tj. najboljih postupaka u proizvodnji pri čemu se zaštitno djeluje na tlo, vodu, zrak i životinje, a ujedno se povećavaju kvaliteta i dobit. U okviru te aktivnosti projekt će financirati izlazak brošure „Načela dobre pljoprivredne prakse“ koju je izradio ekspertni tim na čelu s ravnateljem HZPSS-a dr. sc. Ivanom Katalinićem, a koja će biti distribuirana svim aktivnim poljoprivrednicima u RH.

Primjena „dobre poljoprivredne prakse“ na gospodarstvu sve češće se i certificira. Za takve certifikate (npr. Global GAP) sve više su zainteresirane industrije i trgovački lanci jer se time kupcima garantira da je proizvod siguran za konzumiranje, proizveden u kontroliranim uvjetima te da je u procesu proizvodnje posebna pažnja posvećena zaštiti okoliša. 

Posebna mogućnost koju uvodi Projekt je investicijski fond koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Zainteresirani će moći predati zahtjev za sufinanciranje izgradnje platformi i opreme za skladištenje i distribucju gnojiva i pri tome omogućiti povrat 75% uloženih sredstava. To je idealna prilika za sve koji dugoročno planiraju proizvodnju jer će i dobivanje potpore u budućnosti ovisiti o tome dali proizvođač primjenjuje zadane agro-okolišne mjere.

Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi provest će se na pokusnoj osnovi u tri odabrane županije - Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Varaždinskoj. Te su županije odabrane zbog velike gustoće stoke, koncentracije stočnih farmi srednje veličine, kao i oštećenja skladišta stajskoga gnojiva i infrastrukture za kontrolu kakvoće vode nastalih za vrijeme rata u nekim područjima. Projektni tim i procedure koje će se uvesti kroz projekt bit će, nakon ulaska u EU, temelj za uvođenjenovog zakonodavstva, ali i daljnje potpore na cijelom teritoriju RH. 

Tri osnovne komponente Projekta:
- Smanjenje onečišćenja vode i tla koje potiče od poljoprivrede - za provedbu ove komponente projekt je osigurao investicijski fond od 2,6 mil $ za izgradnju platformi za skladištenje gnojiva te pomoćne uređaje. Za investicijski fond moći će se natjecati farmeri sa 3 projektne županije.
- Primjena nacionalnih agro-okolišnih mjera - (Načela dobre poljoprivredne prakse, Nitratna direktiva); edukacija proizvođača o prihvatljivim postupcima; radionice; putovanja; pokusne plohe; dani polja.
- Provođenje kampanje za podizanje javne svijesti kojom bi se širile informacije o koristima projekta te “dobroj praksi u poljoprivredi”.

Za provedbu projekta ustrojena je Jedinica unutar MPRRR-a. Institucije partneri na koje se projekt oslanja su HZPSS, Agencija za potporu u poljoprivredi (RTSPP) te Hrvatske vode koje će vršiti analizu podzemnih i površinskih voda te bunara kako bi se došlo do točnih podataka o stanju zagađenosti te očekivanom utjecaju Projekta.

Za potrebe projekta u HZPSS-u su zaposlena tri savjetnika za gospodarenje nitratima, a u Agenciji za potporu u poljoprivredi 2 savjetnika za odobrenje investicija.

Ukoliko ste zainteresirani za dodatne informacije o projektu ili za korištenje sredstava investicijskog fonda, pogledajte više na web stranici, a za sve informacije, kontakte možete pronaći ovdje.

Brošure i letci

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan