Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Projekt "ECDL izobrazba" u MPRRR

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u cilju postizanja više razine informatičkog znanja i vještina državnih službenika i namještenika tijekom 2009. godine provodi projekt izobrazbe prema ECDL standardu.

Ova vrijedna edukacija sukladna je preporukama Operativnih planova provedbe programa e-Hrvatska za 2007 te e-Hrvatska za 2008. ali i zahtjevima za obveznim posjedovanjem ECDL licence za sve državne službenike iskazanim u "Strategiji razvoja e-uprave za razdoblje 2009. - 2012.“

Projektom izobrazbe i certifikacija po ECDL standardu za sada je obuhvaćeno 676 službenika i namještenika Ministarstva, koji se educiraju na 24 lokacije diljem Hrvatske.
Projekt je ostvaren uz pomoć sredstva Nizozemske darovnice za tehničku pomoć za potporu Projekta pravnog i institucionalnog usklađivanje u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, a natječaj za provedbu izobrazbe proveden je sukladno standardima Svjetske Banke.

European Computer Driving Licence (ECDL), odnosno Europska računalna diploma, međunarodno je priznata računalna kvalifikacija i predstavlja europski i svjetski standard za provjeru i dokazivanje osposobljenosti za rad na osobnom računalu.

ECDL sačinjava skup od sedam modula (ispitnih cjelina) koji obuhvaćaju najčešće korištene programe u svakodnevnom radu na računalu i to:
M1 - Osnove informacijske tehnologije
M2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
M3 - Obrada teksta
M4 - Tablični kalkulator
M5 - Baze podataka
M6 - Prezentacije
M7 - Informacije i komunikacija

ECDL izobrazba za službenike i namještenike ministarstva se provodi u učionicama opremljenima projektorom te računalima za svakog polaznika (sa instaliranim Windows XP operativnim sustavom, Microsoft Office paketom i antivirusnim programom). Sva računala u učionici su povezana u lokalnu mreži i imaju pristupa Internetu.

Polaznici, u sklopu projekta, dobivaju obrazovne materijale (certificirani ECDL priručnik, certificirani multimedijalni CD sa animacijama, simulacijama ispita te kupone za ECDL ispite i ECDL indeks.

Po završetku predavanja i vježbi, za pojedini ECDL modul, organiziraju se i provjere znanja iz svake izvježbane cjeline – certificiranje. Certificiranja se obavljaju na svakoj od 24 lokacije i provode ih 36 ovlaštenih ECDL ispitivača koristeći ATES (sustav Automatskog TESTiranja). Državni službenici i namještenici ministarstva koji polože sve ispite iz propisanih ispitnih cjelina stječu ECDL diplomu.
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan