Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ZOI, ZOZP i ZTS

Republika Hrvatska zbog posebnosti zemljopisnog položaja, prirodnih i klimatskih uvjeta kao i bogate kulture te tradicije, posjeduje veliki broj autohtonih prehrambenih proizvoda koji zbog tehnoloških, prehrambenih i organoleptičkih specifičnosti, kvalitetom i posebnošću uspješno konkuriraju na hrvatskom tržištu i dio su naše gastronomske ponude. Mnogi od njih su postali prepoznatljivi kao i zemljopisna područja u kojima se proizvode.

Proizvodi se štite zbog:
  • više cjenovne kategorije
  • stvaranja identiteta i prepoznatljivosti
  • izravne veze proizvoda s određenim zemljopisnim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području, te pridonosi ruralnom razvoju
  • osnivanja interesnih udruženja, ako ona još ne postoje u svrhu zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno zajedničke promidžbe prehrambenog proizvoda


PROPISI:

Uredbe:

 

 

 

 

Zakonski akti:


Podzakonski akti: 

30.9.2015 10:25:00
EU znak ZOI, ZOZP i ZTS
Nacionalni znak ZOI, ZOZP i ZTS
Seminari i radionice
DOOR baza podataka
Postupak registracije zaštićenog naziva ZOI, ZOZP i ZTS na razini EU (shematski prikaz postupka i obrasci)
Ovlaštena kontrolna tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS (kontakti i obrasci)
Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) - registrirane na EU razini / prijelazna nacionalna zaštita
Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) - registrirane na EU razini / prijelazna nacionalna zaštita
Proizvodi u postupku zaštite naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na nacionalnoj razini
Nacionalni postupak zaštite naziva ZOI, ZOZP i ZTS (shematski prikaz postupka i obrasci)

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan