Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Brošure  >  

Brošure

9.12.2015 15:08:00
VODIČ ZA INFORMIRANJE POTROŠAČA O NEPRETPAKIRANOJ HRANI
16.11.2015 16:13:00
Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…te nekoliko korisnih savjeta za potrošače
Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa Hrvatskom agencijom za hranu i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu tijekom prosinca 2014. godine provelo istraživanje o razumijevanju prosječnog hrvatskog potrošača o informacijama na hrani. Istraživanje je sufinancirano od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). 
2.11.2015 12:42:00
Bilteni Poljoprivreda - savjeti za uspjeh
U sklopu suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, Poslovni dnevnik je pokrenuo izdavanje mjesečnog biltena za poljoprivrednike sa specijaliziranim temama i edukativnim savjetima.
1.9.2015 12:41:00
MZOP - Brošura: Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu
Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu“zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. 
14.8.2015 13:31:00
Azijska strizibuba
19.5.2015 11:06:00
Zeleno plaćanje
Program izravnih plaćanja u poljoprivredi 2015. - 2020. godine
Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 
22.4.2015 11:09:00
Mini vodič - Registracija i zaštita naziva hrvatskih autohtonih proizvoda
Vodič je namijenjen proizvođačima autohtonih proizvoda koji žele pokrenuti postupak registracije naziva proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog ugleda za poljoprivredne i prehrambene proizvode,  te zaštitu podrijetla vina i zaštitu podrijetla jakih alkoholnih pića.
26.3.2015 11:35:00
Publikacija povodom dvadeset godina uspješne vodnogospodarske suradnje Republike Hrvatske i Mađarske
Iz tiska je povodom Svjetskog dana voda izašla i prigodna publikacija o vodnogospodarskoj suradnji Republike Hrvatske i Mađarske. 
20.3.2015 10:03:00
Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2013. godini (Zeleno izvješće 2014.)
1.12.2014 11:54:00
Promotivni materijali Europske komisije - Ekološki uzgoj - Ikonografike
31.10.2014 11:07:00
Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU
Vodič je namijenjen osobama uključenim u projekte izgradnje infrastrukture koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije kako bi se upoznali sa osnovama zemljišnoknjižnog i parničkog postupka. Namjera je približiti i pojasniti postupke i moguće instrumente u svrhu bržeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
4.6.2014 16:38:00
Letak - Objedinjeni podaci o psima koji su zbrinuti s poplavljenih područja
Objedinjeni podaci o psima koji su zbrinuti s poplavljenih područja nalaze se u Info centru „Suza“ – Saveza udruga za zaštitu životinja Grada Zagreba.
4.6.2014 15:44:00
Upute posjednicima životinja za postupanje na poplavljenim područjima i poplavom ugroženim područjima
Zbog povećanog rizika te opasnosti od pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja Ministarstvo poljoprivrede daje upute o postupanju i koracima iz preventivnih razloga.
 
30.5.2014 13:20:00
Preporuka Komisije vezana uz dobru poljoprivrednu praksu za mikotoksine iz roda Fuzarium
25.3.2014 11:47:00
Letak - Preporuka poljoprivrednim proizvođačima za sjetvu certificiranog sjemena
23.12.2013 10:03:00
Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2012. godini (Zeleno izvješće 2013.)
23.12.2013 10:02:00
Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2011. godini (Zeleno izvješće 2012.)
12.3.2013 11:18:00
Priručnik za poljoprivredna gospodarstva - Kako ostvariti izravnu potporu u 2013.
Ova brošura govori o potpori koja se može ostvariti kroz prvi stup ZPP EU, a to su izravna plaćanja poljoprivrednicima, kojima je cilj osigurati stabilan dohodak poljoprivrednim proizvođačima.
27.2.2013 10:40:00
Mjere za otklanjanje problema u proizvodnji mlijeka prouzročene pojavom aflatoksina u mlijeku - letak i obavijest proizvođačima
29.6.2012 11:59:00
Javna nabava za drvne proizvode - Mini-vodič
Ovaj vodič identificira središnja pitanja te naglašava alate koji se mogu koristiti kako bi se pomoglo održivoj nabavi. Važno je da odluke budu utemeljene na najbolje raspoloživim informacijama.

10.4.2012 17:14:00
Vodič kroz višestruku sukladnost
 Ova je brošura koja detaljno opisuje pravila kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati da bi ostvarili sredstva potpore izravnih plaćanja i određenih mjera ruralnog razvoja.

14.3.2012 16:34:00
Priručnik za poljoprivredna gospodarstva
 U 2012. godini završen je i posljednji korak usklađivanja sustava izravnih plaćanja s europskim, tako da se od ove godine u Hrvatskoj provodi program jedinstvenih plaćanja kroz regionalni model, uz dodjelu prava na plaćanja.
16.1.2012 11:47:00
Vodič kroz mliječne kvote
 Mliječne kvote su tržišna mjera ograničenja proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na unutarnjem tržištu Europske unije. Sustav mliječnih kvota primjenjuje se s ciljem kontrole proizvedenih količina mlijeka i mliječnih proizvoda stavljenih na zajedničko tržište u državama članicama.

9.12.2011 8:48:00
Vodič kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku
Područje poljoprivrede u EU obuhvaćeno je brojnim regulativama koja se moraju izravno primijeniti iz europskog zakonodavstva, a njihova ispravna administrativna primjena je ključna za funkcioniranje Zajedničke poljoprivredne politike. To se odnosi i na Hrvatsku.
29.6.2011 18:48:00
Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH
Svjetska Banka odobrila je Hrvatskoj darovnicu Globalnog fonda za okoliš (GEF) za financiranje Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi (Agriculture Pollution Control Project - APCP). Projekt predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti u poljoprivredi Hrvatske u okviru priprema za članstvo u EU.

28.4.2011 11:10:00
Oralna vakcinacija lisica u Republici Hrvatskoj
Dana 04. lipnja 2011. godine završena je provedba proljetne kampanje oralne vakcinacije lisica na području Hrvatske!
2.8.2010
Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav)
U cilju lakšeg popunjavanja spomenutih obrazaca Uprava za sigurnost i kakvoću hrane, kao Nacionalna kontakt točka, izradila je „Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav)“.
9.2.2010
Načela dobre poljoprivredne prakse
Brošurom Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla, vode, zraka i životinja željela se skrenuti pažnja na pitanja iz zaštite okoliša i dobrobiti životinja te dati preporuke i smjernice za provođenje određenih aktivnosti.
9.2.2010
ARKOD - Vaša zemlja. Kao na dlanu.
ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta, a uspostavlja se i vodi za čitavo područje RH.
1.9.2009
Hrvatska poljoprivreda
Dragi čitatelji, ispred Vas je knjižica koja u najkraćem opisuje karakteristike današnje hrvatske poljoprivrede i mjere koje naše Ministarstvo, na pragu skorašnjeg članstva Hrvatske u Europskoj uniji, poduzima da se poljoprivreda i proizvodnja hrane dodatno unaprijede kako bi zajedno s turizmom i nadalje predstavljali jedno od prepoznatljivih obilježja Hrvatske u svijetu.
24.7.2009
Vodič za navođenje hranjivih vrijednosti hrane
Vodič za navođenje hranjivih vrijednosti hrane je izrađen radi primjene Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (NN 29/09) i podložan je izmjenama u slučaju donošenja novih propisa.
28.6.2009
Croatian Agriculture
Dear readers, the booklet before you briefly describes the current situation in the Croatian agriculture and the measures that our Ministry, at the verge of the Croatian imminent membership in the European Union, is undertaking with the efforts to make agriculture and food production in Croatia, along with tourism, continuously distinguishing attributes of Croatia in the world.
Uvjeti za uvoz kućnih ljubimaca u RH
Kad putujete sa svojim kućnim ljubimcem odgovorni ste za njega.
Za razvoj ruralnih krajeva

Kako bi se smanjila negativna demografska kretanja u ruralnim područjima potrebno je postaviti pretpostavke za povećanje razine kvalitete života i povećati mogućnost zapošljavanja. U tom pravcu potrebno je izgraditi neophodnu fizičku, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu, posebice onu vezanu izravno na poljoprivredu kao gospodarsku djelatnost, kako bi se život u ruralnim prostorima učinio lakšim i kvalitetnijim. Također je vrlo značajno podići i poboljšati naobrazbu seoskog stanovništva, kako opću tako i poljoprivredno-strukovnu.

FITO-UPISNIK I BILJNA PUTOVNICA

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan