Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Potpore  >  Štete  >  

Štete

Osigurate li svoju poljoprivrednu proizvodnju od mogućih šteta, imate pravo na povrat 25 posto iznosa već uplaćene premije, do najviše 500.000 kuna

Ako ste svoju poljoprivrednu proizvodnju osigurali od mogućih šteta od vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda (tuče, mraza, poplave) možete od države dobiti povrat 25 posto iznosa uplaćene premije. Ovaj oblik potpore isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a ona se odnosi na sve vrste poljoprivredne proizvodnje - (konvencionalnu i ekološku) biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i uzgoj pernate divljači.

Pravo na potporu imate ako ste kao pravna ili fizička osoba ugovorili policu osiguranja u kojoj se navodite kao osiguranik i ako ste upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za ostale vrste proizvodnje uvjet je da ste korisnik poticaja za uzgoj pernate divljači, odnosno korisnik povlastice za akvakulturu.

Zahtjev za potporu podnosite uredima državne uprave u svojoj županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba. Adrese i telefonske brojeve možete naći na stranici

Uz zahtjev trebate priložiti:
  • policu osiguranja (original ili ovjerenu presliku)
  • potvrdu iz koje vidljivo da ste tijekom protekle godine uplatili premiju osiguranja
  • presliku povlastice za akvakulturu (za osiguranje proizvodnje u uzgoju riba i drugih vodenih organizama)
  • uvjerenje Ministarstva da ste korisnik poticaja za pernatu divljač (za osiguranje pernate divljači).
  • Jedna pravna ili fizička osoba ne može dobiti više od 500.000 kuna potpore godišnje.

Razdoblje podnošenja zahtjeva je u pravilu od početka do kraja siječnja za proteklu godinu. Obrasce zahtjeva i potvrde, kao i popis podataka koje treba sadržavati polica osiguranja naći ćete u Pravilniku o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu koji možete preuzeti sa stranica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan