Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Zemljište  >  Prodaja izravnom pogodbom  >  

Prodaja izravnom pogodbom

 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iznimno se prodaje izravnom pogodbom po tržišnoj cijeni koju utvrđuje Agencija za poljoprivredno zemljište, u sljedećim slučajevima:
 
  • za katastarske čestice poljoprivrednih površina koje graniče sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalaze se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, a u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske od 0,2 ha,
  • za katastarske čestice do kojih se može pristupiti samo preko zemljišta u vlasništvu podnositelja zahtjeva u svrhu okrupnjavanja,
  • za katastarske čestice za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju poljoprivrednih objekata,
  • kada se privodi drugoj gospodarskoj funkciji koja nije poljoprivredna, a u interesu je Republike Hrvatske,
  • za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje koriste korisnici kuća u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.
 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se izravnom pogodbom ako zainteresirana osoba podnese zahtjev Agenciji za poljoprivredno zemljište kojem prilaže dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Obavijest o podnesenom zahtjevu Agencija za poljoprivredno zemljište je dužna objaviti na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na internetskoj stranici Agencije.

Ako je više osoba podnijelo zahtjev za isto poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem.
 
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija za poljoprivredno zemljište.

Agencija za poljoprivredno zemljište ima pravo nazadkupnje poljoprivrednog zemljišta prodanog izravnom pogodbom, po istoj cijeni po kojoj je kupljeno.

Prodaja izravnom pogodbom, članak 50. Zakona.
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan