Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Inspekcije  >  Vinarska  >  

Vinarska

Vinarska inspekcija sukladno zakonskim ovlastima obavlja nadzor proizvodnje vinskog grožđa, vina, voćnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i voćnih vina.

Prema odredbama Zakona o vinu („Narodne novine“, br. 96/03) i propisa donesenih na temelju njega, vinarska inspekcija:
- pregledava nasade vinove loze radi utvrđivanja sortnog sastava nasada, količine i kakvoću grožđa, te kontrolira berbu grožđa;
- organoleptički pregledava proizvode prema zakonu;
- pregledava proizvodne prostorije, opremu, sredstva za proizvodnju, poslovne knjige i evidencije provođenjem izravnog uvida u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba;
- uzima uzorke proizvoda i dostavlja ih na analizu, ispitivanje i ocjenjivanje;
- poduzima odgovarajuće, zakonom i drugim propisima predviđene, mjere da se inspekcijskim nadzorom ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima,
- sukladno ovlastima iz Prekršajnog zakona presuđuje u slučaju utvrđenih radnji suprotnih zakonu;
- podnosi optužne prijedloge;
- podnosi kaznene prijave.


Inspekcijski nadzor obavlja načelnik Odjela i 8 vinarskih inspektora s mjestom rada u Zagrebu, Varaždinu, Čakovcu, Požegi, Vukovaru, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Inspektori svoj status dokazuju službenom iskaznicom koja pored slike, imena i prezimena inspektora sadrži i serijski broj.
Vinarski inspektori obavljaju inspekcijske poslove u prvom stupnju, a protiv rješenja inspektora ne izjavljuje se žalba već se može pokrenuti upravni spor koji rješava Upravni sud RH u Zagrebu, Frankopanska 16.

Provođenjem inspekcijskih nadzora sukladno zakonskim odredbama, poštujući pri tome pravila inspekcijskog postupka i vodeći računa o ekonomičnosti i učinkovitosti postupanja, vinarska inspekcija ostvaruje primarne ciljeve:
- očuvanje zakonitosti proizvodnje,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda,
- zaštita potrošača.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan