Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Inspekcije  >  Stočarska  >  

Stočarska

Stočarska inspekcija provodi nadzor nad primjenom Zakona o stočarstvu („Narodne novine”, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine”, broj 135/06) i propisa donesenih na temelju njih.

Sukladno odredbama citiranih zakona, stočarska inspekcija:
- nadzire provedbu uzgojnih programa,
- nadzire proizvodnju, odabiranje i trgovinu uzgojno valjanim životinjama,
- pregledava matične knjige i uzgojne upisnike te drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju i trgovinu uzgojno valjanih životinja,
- nadzire ispitivanje proizvodnih svojstava uzgojno valjanih životinja, testiranje na potomstvo te ispravnost popisa matičnih grla svih vrsta uzgojno valjanih životinja i izdavanje rodovnika i potvrda o podrijetlu,
- nadzire provedbu zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva te vođenje njihova popisa,
- nadzire uvođenje u proizvodnju novih pasmina, sojeva i hibrida,
- nadzire proizvodnju i trgovinu sjemena, jajnih stanica i zametaka,
- kontrolira obavljanje umjetnog osjemenjivanja i prirodnog pripusta te vođenje popisa o osjemenjivanju i prirodnom pripustu,
- nadzire obilježavanje uzgojno valjanih životinja,
- nadzire držanje i iskorištavanje domaćih životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje,
- nadzire u cilju zaštite životinja objekte na gospodarstvu, prostorije i opremu,
- nadzire neovlašteno ulaženje domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište,
- nadzire rad ovlaštene ustanove i uzgojnih organizacija u provedbi uzgoja uzgojno valjanih životinja,
- nadzire korištenje sredstava koje ovlaštena ustanova i uzgojne organizacije dobivaju iz državnog proračuna i koriste za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja,
- nadzire proizvodnju i trgovinu hrane za životinje,
- nadzire proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla te postupak utvrđivanja njihove kakvoće,
- uzima uzorke proizvoda proizvedenih ili stavljenih u trgovinu prema odredbama Zakona o stočarstvu.


Inspekcijski nadzor obavlja načelnik Odjela i 9 stočarskih inspektora koji djeluju kao samostalni izvršitelji s mjestom rada u Zagrebu, Daruvaru, Varaždinu, Koprivnici, Našicama, Đakovu, Rijeci, Splitu i Šibeniku.
Stočarski inspektori obavljaju inspekcijske poslove u prvom stupnju, poduzimajući mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka u određenom roku. Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu, Povjerenstvu za žalbe.
Po utvrđenim nepravilnostima stočarski su inspektori obvezni poduzimati i mjere odgovornosti.

Provođenjem inspekcijskih nadzora sukladno zakonskim odredbama, poštujući pri tome pravila inspekcijskog postupka i vodeći računa o ekonomičnosti i učinkovitosti postupanja, stočarska inspekcija ostvaruje primarne ciljeve:
- primjena zakonskih odredbi u uzgoju i proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla,
- zaštita životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje,
- povećanje kakvoće proizvoda,
- zaštita potrošača.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan