Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Inspekcije  >  Fitosanitarna  >  

Fitosanitarna

Sektor fitosanitarne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice na temelju zakona i drugih propisa iz područja biljnog zdravstva; fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u unutrašnjosti zemlje; nadzor nad uvozom sredstava za zaštitu bilja; kontrolu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala pri uvozu; kontrolu šumskog reprodukcijskog materijala pri uvozu; rješava u upravnim stvarima iz svojega djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; surađuje s državnim tijelima, znanstvenim institucijama i stručnim ustanovama; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; planira i skrbi o izobrazbi službenika Sektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u izradi Državnoga proračuna u dijelu koji se odnosi na Sektor; surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih zemalja, obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti određene zakonom.

Kontakti fitosanitarne inspekcije:

Ispostave

Mjesta ulaska


 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan