Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Inspekcije  >  Poljoprivredna  >  

Poljoprivredna

Poljoprivredna inspekcija (unutar koje djeluje i inspekcija za kakvoću hrane) provodi nadzor nad primjenom 9 (devet) zakona i nad primjenom dijela odredbi 3 (tri) zakona i propisa donesenih na temelju njih, kojima je uređen najveći dio poljoprivrede izuzev stočarstva i vinarstva.

Nadzorom poljoprivredne inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane obuhvaćeno je :
- provedba mjera poljoprivredne politike;
- korištenje novčanih potpora u poljoprivredi i ribarstvu;
- korištenje, zaštita i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem;
- kakvoća, označavanje i promet gnojiva (mineralnih i organskih) i poboljšivača tla te proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla;
- kakvoća, promet i primjena sredstava za zaštitu bilja te sprečavanje štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša;
- proizvodnja i promet te kakvoća sjemena i sadnog materijala;
- uređenost odnosa u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana;
- proizvodnja ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerada u ekološkoj proizvodnji;
- označavanje izvornosti, označavanje zemljopisnog podrijetla i označavanje tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
- dio područja kojim je uređena hrana i hrana za životinje;
- dio područja kojim su uređeni genetski modificirani organizmi u poljoprivredi;
- dio područja kojim je uređen uzgoj biljaka za dobivanje opojnih droga.

Inspekcijski nadzor obavljaju poljoprivredni inspektori Odjela-područnih jedinica poljoprivredne inspekcije Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split na području županija koje pokrivaju njihove područne jedinice.
Poljoprivrdni inspektori s mjestom rada u sjedištu Ministarstva te inspektori nadležni za nadzor kakvoće hrane, hrane za životinje i tržišnih standarda kvalitete poljoprivrednih proizvoda obavljaju nadzor na području cijele Republike Hrvatske.

Poljoprivredni inspektori i inspektori za kakvoću hrane obavljaju inspekcijske poslove u prvom stupnju, poduzimajući mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka u određenom roku.
Protiv rješenja inspektora, kada je to određeno posebnim zakonom, može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno Povjerenstvu za žalbe.
Po utvrđenim nepravilnostima inspektori su obvezni poduzimati i mjere odgovornosti.

Provođenjem inspekcijskih nadzora sukladno zakonskim odredbama, poštujući pri tome pravila inspekcijskog postupka i vodeći računa o ekonomičnosti i učinkovitosti postupanja, poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane ostvaruju primarne ciljeve:
- povećanje učinkovitosti mjera poljoprivredne politike a posebice potpora u poljoprivredi, čime se doprinosi razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede,
- zaštita zdravlja ljudi, bilja i životinja te zaštita okoliša,
- osiguranje odgovarajuće kakvoće reprodukcijskog materijala u poljoprivredi,
- osiguranje odgovarajuće kakvoće i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
- zaštita potrošača.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan