Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Poljoprivreda  >  Biljno zdravstvo  >  

Biljno zdravstvo

Služba biljnog zdravstva djeluje u okviru Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, a obavlja poslove iz područja zdravstvene zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja.

U području zdravstvene zaštite bilja uređuje zaštitu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama u cilju omogućavanja optimalne proizvodnje i trgovine biljem. Donosi potrebne fitosanitarne mjere u cilju očuvanja zdravstvenog stanja bilja.
U području sredstava za zaštitu bilja uređuje postupak registracije sredstava za zaštitu bilja, obavlja ostale poslove u svezi prometa i primjene sredstava i praćenja ostataka pesticida u cilju pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja i zaštite zdravlja ljudi i životinja te očuvanja okoliša općenito.

Glavni poslovi službe biljnog zdravstva su:
- priprema propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja, sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje
- vođenje Fitosanitarnog upisnika i izdavanje ovlaštenja za biljne putovnice
- priprema i koordinacija programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja
- vođenje postupka registracije sredstava za zaštitu bilja i Upisnika sredstava za zaštitu bilja
- priprema i koordinacija programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja
- priprema i koordinacija nacionalnog monitoringa praćenja ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla
- suradnja s tijelima EU nadležnim za biljno zdravstvo


Fitosanitarna strategija za razdoblje 2009-2012

Ovaj dokument predstavlja podlogu za daljnji razvoj hrvatske nacionalne službe za biljno zdravstvo i definiranje njene uloge u fitosanitarnom području u sljedeće četiri godine. Glavni naglasak i ciljevi Strategije stavljeni su na prioritetne aktivnosti službe do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i njenoj ulozi u budućem okruženju jedinstvenog europskog tržišta.

Strateški ciljevi zadani ovom Strategijom su:
1. Utvrđivanje prioritetnih aktivnosti nacionalne službe za biljno zdravstvo u pretpristupnom razdoblju
2. Unaprjeđenje postojeće organizacije službe i razvoj ljudskih potencijala
3. Tehnička potpora
4. Položaj i uloga nacionalne službe za biljno zdravstvo nakon pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju.


13.10.2014 15:43:00
Obavijest uvoznicima bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
Obavještavamo vas da je u listopadu ove godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama  (»Narodne novine« br. 119/2014) u kojem su u skladu sa Provedbenom direktivom Komisije 2014/78/EU od 17. lipnja 2014. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice izmijenjeni Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/2006, 84/2010, 120/2011, 46/2014 i 119/2014). 
Održiva uporaba pesticida
Izvješća

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan