Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Hrana  >  Sigurnost hrane  >  

Sigurnost hrane

Novi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem europskog Zakona o hrani odnosno Uredbe (EZ) 178/02 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. godine.

Republika Hrvatska je preuzela pravnu stečevinu Europske unije za područje sigurnosti hrane obuhvaćenu Poglavljem 12. - Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, a zakonodavni okvir je postavljen donošenjem Zakona o hrani („Narodne novine“ br. 46/07) koji je preuzeo odredbe Uredbe (EZ) 178/02.

Cilj Zakona o hrani je osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, uzimajući u obzir razlike u opskrbi hranom, uključujući tradicionalne proizvode i pritom osiguravajući učinkovito funkcioniranje tržišta.

Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište.

Subjekti u poslovanju s hranom su primarno odgovorni za hranu u svim fazama koje su pod njihovom kontrolom i njihova je zakonska obveza uvođenje sustava samokontrole utemeljene na načelima sustava analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), te obveza primjene dobre higijenske prakse.

Sustav sigurnosti hrane uključuje nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR), tijela nadležna za provođenje službene kontrole (MPRRR, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) i Državni inspektorat (DI)), te druge institucije u Republici Hrvatskoj koje međusobno surađuju u svrhu stavljanja na tržište zdravstveno ispravne, odnosno sigurne hrane.

Prema odredbama Zakona o hrani MPRRR je određeno kao središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje te organizaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji.
 
 
Zakonski akti:
 • Zakon o hrani (Narodne novine br. 46/07, 84/08, 55/11)
 
 • Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine br. 99/07, 27/08, 118/09)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br. 99/07, 28/10, 45/11)
 • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (Narodne novine br. 99/07, 74/08)
 • Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br. 99/07, 28/10, 94/11, 51/12)
 • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine br. 74/08, 156/08, 89/10, 153/11)
 • Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta (Narodne novine br. 30/10, 38/12)
 • Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09, 130/10)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima (Narodne novine br. 15/10, 133/10)
 • Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani (Narodne novine br. 154/08, 78/12)
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (Narodne novine br. 86/12)
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine br. 86/10, 7/11)
 • Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (Narodne novine br. 130/09)
 • Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (Narodne novine br. 43/10)
 • Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (Narodne novine br. 119/10, 63/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (Narodne novine br. 120/10, 63/11)
 • Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (Narodne novine br. 86/11
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz guar gume podrijetlom ili isporučene iz Indije zbog rizika od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima (Narodne novine br. 86/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Kine (Narodne novine br. 86/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem (Narodne novine br. 86/11)
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta (Narodne novine br. 38/12)
 • Pravilnik o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole s ciljem osiguranja sukladnosti s maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (NN br. 116/11);
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (NN br. 88/12);
 • Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A (NN br. 153/11);
 • Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br. 88/12)
 • Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu (NN br. 88/12).


Vodiči

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan