Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

LPIS

Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) koji se uspostavlja na temelju karata, korištenjem GIS-a (metode računalnog geografskog informacijskog sustava). Navedeni sustav predstavlja grafičku evidenciju svih zemljišnih površina koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju.

Za uspostavu LPIS sustava u Republici Hrvatskoj koristiti će se:
  • digitalne ortofoto karte (DOF) u mjerilu 1:5.000 koje će služiti kao podloga za interpretaciju i određivanje površina poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednih gospodarstava;
  • digitalni katastarski planovi (DKP) koji će se koristiti kao kontrolni podaci kod interpretacije zemljišta na DOF-ovima te kao veza s Upisnikom poljoprivrednih gospodarstava u kojem postoje alfanumerički podaci katastarskih čestica;
  • digitalni model reljefa (DMR) koji je nužan za definiranje pojedinih atributnih podataka (nagib, nadmorska visina,...),
  • podaci iz Središnjeg registra prostornih jedinica (SRPJ) koji sadrži informacije o granicama županija, općina i gradova, te katastarskih općina, a potrebni su za logističku podršku i organizaciju uspostave i održavanja sustava.
Navedene prostorne podloge moraju biti dostupne za područje čitave države i ne smiju biti starije od 5 godina.
Okvir za provođenje svih aktivnosti uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) stvorila je Vlada RH usvajanjem Nacionalnog programa za LPIS. Navedenim programom definirani su ciljevi, postupak provedbe, potrebna financijska sredstva, nositelji provedbenih aktivnosti i sudionici u provedbi, kao i dinamika provedbe.

Uspostavom navedenog sustava, Republika Hrvatska imati će na raspolaganju informacijski sustav u kojem će biti sadržani stvarni podaci o korištenju poljoprivrednih površina čitave RH, te ća kao takvi služiti u administrativne svrhe obrade zahtjeva za potpore po površini, ali i za izradu analiza i podloga za donošenje odluka u procesu kreiranju i provedbe poljoprivredne politike i ruralnog razvoja.

ARKOD - novi sustav zemljišnih parcela u RH

Vaša zemlja. Kao na dlanu.
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan