Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Programi i Strategije  >  

Programi i Strategije

 
30.12.2016 11:39:00
Godišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede za 2017. godinu
9.12.2016 9:51:00
PROGRAM POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA ZA 2016. GODINU
30.11.2016 14:56:00
Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2017. do 2019. godine
31.3.2016 17:28:00
Godišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede za 2016. godinu
17.9.2015 12:49:00
Godišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede za 2014. godinu
13.1.2015 10:08:00
Godišnji plan rada Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu
13.10.2014 15:54:00
Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola Republike Hrvatske za razdoblje 1. srpnja 2011. do 1. srpnja 2015., Ažurirana verzija N °2 (PDF)
15.5.2014 10:33:00
Strateški planovi Ministarstva poljoprivrede
31.3.2014 16:36:00
Fitosanitarna strategija za razdoblje 2013-2016
Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Fitosanitarnu strategiju za razdoblje od 2013. do 2016. godine. 
5.7.2013 11:23:00
Nacionalni pčelarski program
11.2.2013 15:09:00
Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. - 2014.

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske. 

11.3.2011 9:21:00
Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011. - 2016. godine
Unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ruralnih područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak hrvatskog sela temeljni su ciljevi Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede.
12.10.2010 13:59:00
Reforma sustava poljoprivredne politike u RH u razdoblju 2010-2013
Konceptualni okvir za poljoprivrednu politiku u pretpristupnom razdoblju
15.3.2010
Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj
Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja naslijeđe su Republike Hrvatske čija je vrijednost vidljiva na ekonomskoj, socijalnoj, prirodnoj i kulturološkoj razini. Naslijeđene izvorne pasmine domaćih životinja u svojim genima objedinile su tisućljetna događanja iz svog okruženja, pod utjecajem ili bez utjecaja čovjeka.
28.3.2008
Studija kriterija za definiranje i upravljanje ribarskom infrastrukturom sukladno pravnoj stečevini EU
Ribarstvo u Hrvatskoj još uvijek ima važnu socijalnu i gospodarsku ulogu, iako je proizvodnost općenito niska. Učinkovitom i održivom gospodarenju te upravljanju morem i obalnim područjima pridaje se još uvijek mala važnost. Temeljno načelo razvoja hrvatskog ribarstva je njegova održivost koja se treba temeljiti na međusobnoj ovisnosti njena tri stupa: gospodarskom razvoju, socijalnoj pravednosti i zaštiti okoliša, kao i na unaprijeđenom upravljanju.
23.3.2007
Studija izvodivosti izgradnje ribarske infrastrukture sukladno pravnoj stečevini EU
Studija izvodivosti izgradnje ribarske infrastrukture sukladno pravnoj stečevini EU je strateško plansko-programski dokument i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem ribarstva u RH. To je uobičajen instrument Europske Komisije, a koje koriste zemlje u predintegracijskim procesima pristupa Europskoj Uniji.
Fitosanitarna strategija za razdoblje 2009-2012
U okviru planiranja i provedbe poljoprivredne politike države, potrebno je odrediti institucionalni okvir za donošenje i provedbu fitosanitarnih propisa, mjera i standarda. Prije svega za te potrebe određuje se nacionalna služba nadležna za biljno zdravstvo kao nositelj i koordinator navedenih aktivnosti.
Strategija ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2008. – 2013. godine
Proslov

Republika Hrvatska je trenutno suočena s novim izazovima u svom sadašnjem stadiju razvoja, u procesu integracije s Europskom unijom. Republika Hrvatska je učinila važne korake potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u listopadu 2001. i službenim podnošenjem zahtjeva za članstvo u veljači 2003. godine.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan