Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Dokumenti  >  Zemljište  >  

Zemljište

 
17.9.2015 11:33:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
17.9.2015 10:32:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake
3.9.2015 10:31:00
Uredba o izmjeni i dopunama uredbe osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
3.9.2015 10:08:00
Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
17.7.2015 10:27:00
Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, NN 78/15
18.6.2015 13:07:00
Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
12.5.2015 15:18:00
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, NN 51/15
30.4.2015 15:17:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, NN 48/15
28.5.2014 15:20:00
Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 65/14
7.5.2014 15:26:00
Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom, NN 56/14
30.4.2014 10:45:00
Odluka o kriterijima prema kojima se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovuinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine može dati zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH
9.4.2014 15:51:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 45/14
4.4.2014 15:48:00
Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, NN 43/14
11.2.2014 11:40:00
Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 18/14
5.2.2014 15:51:00
Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, NN 14/14
24.1.2014 16:04:00
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 9/14
16.12.2013 11:49:00
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta, NN 151/13
12.12.2013 16:38:00
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, NN 149/13
29.11.2013 11:08:00
Pravilnik o agrotehničkim mjerama, NN 142/13
27.11.2013 11:51:00
Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom, NN 141/13
27.11.2013 11:49:00
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište, NN 141/13
27.9.2013 10:41:00
Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake, NN 120/13
28.8.2013 9:50:00
Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake, NN 107/13
3.7.2013 14:43:00
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 84/13
4.6.2013 14:11:00
Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 66/13
3.4.2013 13:28:00
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 39/13
26.9.2012 14:13:00
Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesije za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 106/12

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan