Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Dokumenti  >  Stočarstvo  >  

Stočarstvo

11.6.2013 11:57:00
Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU
12.4.2013 13:26:00
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, NN 43/13
10.4.2013 12:14:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, NN 42/13
8.3.2013 13:13:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, NN 29/13
5.10.2012 14:16:00
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, NN 110/12
4.7.2012 15:59:00
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina, NN 74/12
4.7.2012 11:01:00
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina, NN 74/12
4.4.2012 17:07:00
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjnih kopitara, NN 39/12
4.11.2011 14:31:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, NN 124/11
7.10.2011 14:42:00
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare, NN 114/11
14.7.2011 12:38:00
Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, NN 81/11
14.7.2011 12:32:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza, NN 81/11
9.2.2011 13:10:00
Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, NN 18/11
12.1.2011 16:48:00
Popis postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama, NN 5/11
5.1.2011 10:50:00
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica, NN 3/11
5.7.2010
Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja, NN 83/10
30.6.2010
Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda, NN 81/10
19.3.2010
Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke, NN 34/10
5.3.2010
Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica, NN 30/10
14.10.2009
Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, NN 123/09
19.6.2009
Izmjena popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj NN 70/09
15.6.2009
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica NN 68/09
3.1.2009
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica, NN 02/09
1.1.2009
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda
18.12.2008
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgonih vrijednosti uzgojno valjanih goveda
21.11.2008
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obeznom označavanju i registraciji ovaca i koza
21.11.2008
Pravilnik o dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
10.10.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa
11.9.2008
Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka
20.8.2008
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara
22.7.2008
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
12.7.2008
Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državna ergela Lipik
10.7.2008
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilika o kakvoći jaja
6.7.2008
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
12.6.2008
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja
17.5.2008
Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja
17.5.2008
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja
25.2.2008
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
1.1.2008
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka
1.1.2008
Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka
1.1.2008
Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka
10.12.2007
Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj
10.12.2007
Objava o upisu u Popis pravnih osoba kojima je izdano odobrenje za proizvodnju genetskog materijala
12.10.2007
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda
12.10.2007
Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registraciji goveda
31.5.2007
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
28.5.2007
Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa
30.4.2007
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja
30.4.2007
Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja
14.12.2006
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu
10.4.2006
Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj
10.4.2006
Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja
4.3.2006
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stočne hrane
14.2.2006
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja
13.2.2006
Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja
13.2.2006
Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja
30.12.2005
Objava upisa u Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja
30.12.2005
Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane
18.11.2005
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja
18.11.2005
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara
18.11.2005
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda
18.11.2005
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza
21.7.2005
Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja
25.5.2005
Objava o upisu u Popis pravnih osoba kojima je izdano odobrenje za proizvodnju genetskog materijala
3.12.2004
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija
3.12.2004
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
3.12.2004
Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida
12.11.2004
Objava popisa ovlaštenih osoba za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja
24.2.2004
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja
24.9.2003
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu 2003
16.5.2003
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći stočne hrane
14.4.2003
Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj
1.1.2003
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
20.3.2002
Objava naziva Referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka
19.1.2002
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanje
17.1.2002
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2002 godini
13.2.2001
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2001 godini
9.11.2000
Ispravak Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
25.10.2000
Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
28.6.2000
Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja
2.2.2000
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2000 godini
19.5.1999
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane
29.1.1999
Program uzgoja ovaca u RH
26.11.1998
Pravilnik o prizvodnji, prodaji i obilježavnju genetetskog materijala
29.9.1998
Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka
22.9.1998
Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj
8.9.1998
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane
16.7.1998
Program uzgoja konja u RH
15.5.1998
Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja
12.3.1998
Odluka o isplati naknade proizvođača svježeg pasteriziranog mlijeka
17.2.1998
Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja
11.2.1998
Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja
16.1.1998
Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda , ovaca i koza
22.12.1997
Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja
15.7.1997
Zakon o stočarstvu
6.3.1997
Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača
Zakon.ahgn.akn
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu
Pravilnik o kakvoći stočne hrane
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan