Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Sjemenarstvo i rasadničarstvo

18.6.2014 16:09:00
Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU
12.4.2013 13:37:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća, NN 43/13
12.4.2013 13:28:00
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti, NN 43/13
13.3.2013 12:50:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica, NN 31/13
13.3.2013 12:48:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, NN 31/13
20.2.2013 12:04:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, NN 20/13
4.2.2013 11:30:00
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 14/13
22.8.2012 11:06:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća, NN 96/12
20.2.2012 17:06:00
Popis sorti upisanih u Sortnu listu RH, NN 20/12
10.2.2012 17:36:00
Popis sorti brisanih iz sortne liste Republike Hrvatske, NN 17/12
14.10.2011 16:01:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 116/11
13.9.2011 12:56:00
Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 104/11
11.7.2011 11:08:00
Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske, NN 79/11
18.5.2011 10:45:00
Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 55/11
3.5.2011 19:59:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 50/11
11.3.2011 15:46:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 30/11
11.3.2011 15:43:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručunom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 30/11
11.3.2011 15:42:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, NN 30/11
22.10.2010 13:46:00
Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 119/10
20.9.2010 16:38:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 109/10
23.7.2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, NN 78/10
23.7.2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća, NN 78/10
14.6.2010
Popis sorti upisanih u sortnu listu RH, NN 73/10
11.6.2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 72/10
30.4.2010
Pravilnik o upisu sorti u Nacionalnu sortnu listu, NN 53/10
23.4.2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 50/10
21.12.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 153/09
2.12.2009
Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 144/09
11.11.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, NN 135/09
19.8.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 100/09
19.8.2009
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 100/09
12.8.2009
Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta, NN 98/09
24.7.2009
Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora, NN 89/09
15.7.2009
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica, NN 83/09
6.2.2009
Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo NN 17/09
4.9.2008
Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu
29.8.2008
Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
29.8.2008
Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena
18.7.2008
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
30.4.2008
Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu
9.4.2008
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
10.3.2008
Pravilnik o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
25.1.2008
Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica
25.1.2008
Dopuna popisa u Upisniku proizvođača šumskih sadnica
25.1.2008
Dopuna popisa priznatih sjemenskih sastojina
25.1.2008
Izmjena popisa izabranih sjemenskih sastojina
1.1.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
1.1.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
1.1.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
1.1.2008
Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i Obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
1.1.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
1.1.2008
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednoga sadnog materijala povrća
30.4.2007
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini troškova postupka priznavanja sorti
16.4.2007
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
7.3.2007
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
11.12.2006
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednoga sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
11.7.2006
Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu, upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja i troškovima održavanja sorti
8.7.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja
8.7.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
14.6.2006
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
13.4.2006
Pojašnjanje vezano za deklariranje presadnica
28.3.2006
Pojašnjenje za deklariranje sadnog materijala cvijeća, ruža, ukrasnog grmlja i ukrasnog drveća iz domaće proizvodnje i uvoza
1.3.2006
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
27.2.2006
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za biljne genetske resurse
27.2.2006
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za priznavanje sorti ratarskog bilja, povrća i cvijeća
14.2.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja
26.1.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
6.12.2005
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
1.8.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja
29.6.2005
Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja
23.4.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja
21.3.2005
Dopuna popisa proizvođača presadnica upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
12.3.2005
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova i tajnika Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo
18.1.2005
Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja
18.1.2005
Pravilnik o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja
13.1.2005
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
13.1.2005
Dopuna popisa u Upisniku novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja
12.1.2005
Dopuna popisa upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
12.1.2005
Dopuna popisa proizvođača sjemena upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
12.1.2005
Dopuna popisa upisanih u Upisnik Laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena
12.1.2005
Objava dopune popisa dorađivača poljoprivrednog sjemena, brisanih i upisanih u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena
10.1.2005
Pravilnik o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja
4.1.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednoga sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
30.11.2004
Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena
21.9.2004
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (pročišćeni tekst)
26.4.2004
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
18.2.2004
Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
16.10.2003
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog
30.10.2002
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena
11.6.2002
Popis dorađivača poljoprivrednog sjemena
11.6.2002
Brisanje i popis upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivredog sjemena
10.6.2002
Popis upisanih uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija
10.6.2002
Dopuna popisa proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
28.5.2002
Popis proizvođača upisanih u Upisnik proizvođača presadnica
18.1.2002
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivredog bilja
17.9.2001
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala
6.8.2001
Pravilnik o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala
27.6.2001
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
27.6.2001
Popis proizvođača presadnica
7.12.2000
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja
2.12.1999
Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
26.5.1999
Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala,načinu pakiranja, plombiranja
17.5.1999
Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
5.5.1999
Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala
20.4.1999
Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u Upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materija
9.7.1998
Pravilnik o vrsti sjemena koje mora biti podvrgnuto tretiranju prije stavljanja u promet ili prije upotrebe
28.4.1998
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, lavandino ulje, NPK mineralna gnojiva i sve vrste ribljih proizvoda
5.12.1997
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 73/10
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o osnivanju Zavoda za sjemeničarstvo i rasadničarstvo
Dopuna popisa proizvođača presadnica upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u Upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan