Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

302 milijuna kuna za javne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda", koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine. Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna. Odluke o prihvatljivosti bit će upućene korisnicima preporučenom poštom s povratnicom, a Rang lista dostupna je ovdje.
 
Ova mjera kreirana je za gradnju novih, rekonstrukciju postojećih i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše 2 000 stanovnika. Mjera služi povećanju kvalitete života u ruralnim područjima jer područja s manje od 2000 stanovnika nisu obuhvaćena financiranjem sredstvima Operativnog programa za konkurentnost i koheziju koji financira izgradnju ovakvih sustava na područjima s više od 2000 stanovnika. Podsjećamo da je pokrivenost vodoopskrbnom mrežom na području cijele RH je oko 80 %, a odvodnjom 43 %, dok je svega 23 % teritorija pokriveno javnom odvodnjom s pročišćavanjem otpadnih voda.
 
Vodoopskrba, odvodnja i sustavi za pročišćavanje otpadnih voda doslovno dovode život u ruralna područja. Voda je jedno od temeljnih ljudskih prava i na ovaj način to pravo omogućavamo stanovnicima onih područja koja su isključena iz drugih oblika financiranja. Tek kada izjednačimo osnovne preduvjete i kvalitetu života u urbanim i ruralnim područjima moći ćemo reći da naši ljudi imaju pravo izbora mjesta za život. Ovakvi projekti idu upravo u tom smjeru“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan