Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Držanje stoke za proizvodno vezan u potporu 2017. - 2020.

Poštovani poljoprivrednici,

obavještavamo vas da je za ostvarivanje prava na proizvodno vezanu potporu u 2017. godini za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze koje su prijavljene u jedinstvenom zahtjevu za 2017. godinu propisana obveza minimalnog razdoblja držanja grla na gospodarstvu od 100 dana, koje počinje 10. lipnja i završava 17. rujna 2017. U slučaju da grlo prema službenim evidencijama nije u propisanom razdoblju bilo prisutno na gospodarstvu, neće biti prihvatljivo za potporu.

Više o tome ovdje.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan