Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Rezultati natječaja za sufinanciranje razvoja gospodarenja lovištima i divljači u 2016. godini II. dio

Na temelju Odluke o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih za sufinanciranje razvoja gospodarenja lovištima i divljači u 2016. godini (KLASA: 323-05/16-01/06, URBROJ: 525-11/1202-16-1 od 30. svibnja 2016. godine), Ministarstvo poljoprivrede je dana 30. rujna 2016. godine na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede objavilo Natječaj o sufinanciranju smanjenja brojnog stanja divljači predatora u 2016. godini. Natječaj je bio otvoren do 15. studenoga 2016. godine.
 
Na temelju Odluke (KLASA: 323-05/16-01/10, URBROJ: 525-11/1581-16-6 od 27. prosinca 2016. godine i KLASA: 323-05/16-01/10, URBROJ: 525-11/1581-17-7 od 24. siječnja 2017. godine) Ministarstvo poljoprivrede će dodijeliti sredstva za sufinanciranje smanjenja brojnog stanja divljači predatora u 2016. godini u iznosima kako slijedi:
 
1.            LD „NARETAK“ Hrvatska Kostajnica – 7.500,00 kn
2.            LU „FAZAN“ Petrinja – 7.500,00 kn
3.            LD „SRNJAK“ Volavje – 2.800,00 kn
4.            LD „FAZAN“ Okić – 1.600,00 kn
5.            LD „FAZAN“ Pakrac – 7.500,00 kn
6.            LD „ŠLJUKA“ Brestovac – 4.000,00 kn
7.            LU „VEPAR“ Jamnica Pisarovinska – 7.500,00 kn
8.            LD „SVETI HUBERT“ Desinec – 2.800,00 kn
9.            LD „ZEC“ Lukavec – 4.000,00 kn
10.          LD „LAPJAK“ Velika – 4.000,00 kn
11.          LD „ZEC“ Banovo – 7.500,00 kn
12.          LD „PSUNJ“ Orljavac – 5.600,00 kn
13.          LU „SOKOL“ Lovas – 7.500,00 kn
14.          LU „GRANIČAR“ Staro Petrovo Selo – 2.100,00 kn
15.          UL „FAZAN“ Preseka – 7.500,00 kn
16.          LD „ŠLJUKA“ Rakovec – 6.000,00 kn
17.          LD „ZEC“ Kupinec – Zdenčina – 6.000,00 kn
18.          HLD „ORAO“ Vrbovec – 7.500,00 kn
19.          LU „VEPAR“ Orahovica – 2.400,00 kn
20.          LU „VEPAR“ Kutina – 7.500,00 kn
21.          LU „LADA NIVA“ Slavonski Brod – 500,00 kn
22.          LD „ŠLJUKA“ Donja Kupčina – 2.100,00 kn.
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan