Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Slovačka preuzela predsjedavanje Vijećem Europske unije

Dana 1. Srpnja 2016. godine Slovačka je preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedanje Vijećem Europske unije prvi put od ulaska u EU 2004. godine.
 
Slovačko predsjedništvo predstavilo je svoj afirmativni program u kojem se zalaže za održiva rješenja te stavlja naglasak na četiri prioritetna područja: gospodarski jaka Europa kroz inicijative koje će poticati investicije za daljnji razvoj Unije, moderno jedinstveno tržište kroz daljnji razvoj zajedničkih projekata kao što je energetska unija i digitalno tržište, održiva migracijska politika i politika azila te jačanje pozicije Europske unije u svijetu.
 
Program rada iz područja poljoprivrede slovačko je predsjedništvo predstavilo na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva održanom 18. srpnja 2016. godine u Briselu.
 
U području poljoprivrede slovačko predsjedništvo kao prioritet ističe rad na jačanju pozicije poljoprivrednika u lancu hrane te naglašava važnost poštenih odnosa u lancu hrane, transparentnosti te borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Također podupire nastavak pojednostavljenja zajedničke poljoprivredne politike kroz smanjivanje administrativnih opterećenja za sve uključene dionike. Posebna pozornost bit će posvećena pregovorima o slobodnoj trgovini kako bi se osigurala ravnoteža između liberalizacije poljoprivrednih tržišta i zaštite ključnih vrijednosti europske poljoprivrede.
 
Po pitanju zakonodavnih aktivnosti slovačko predsjedništvo planira nastaviti pregovore sa Europskim parlamentom vezano za prijedlog Uredbe o ekološkoj poljoprivredi i označavanju ekoloških proizvoda te prijedlogu Uredbe o gnojivima.
 
Nastavno na provedbu strategije šumarstva EU, odnosno globalnu odgovornost u šumarstvu   Slovačka želi da EU postane lider u promoviranju održivog globalnog upravljanja šumama, te je u tom smislu ambicija predsjedništva izrada i usvajanje zajedničkog stajališta EU.
 
U okviru propisa iz područja veterinarstva planira se završiti rad na Uredbi o službenim kontrolama, te usaglašavanje stavova svih država članica vezano za prijedlog Uredbe o veterinarsko-medicinskim proizvodima, uz daljnji rad na prijedlogu Uredbe o ljekovitoj hrani za životinje. Nastavit će se rad veterinarskih uprava na problematici epidemološke situacije u stočarstvu, dobrobiti životinja, prevara u vezi sa hranom te suradnji sa trećim zemljama.
 
Slovačko predsjedništvo namjerava se baviti pitanjem krize na poljoprivrednom tržištu, a posebno u sektorima mlijeka i svinjskog mesa. Također, predsjedništvo planira provesti evaluaciju provedbe dosadašnjih mjera pomoći poljoprivrednicima, a sa ciljem predlaganja daljnjih mjera usmjerenih na postizanje stabilizacije poljoprivrednog tržišta.
 
U području ribarstva naglasak je na postizanju dogovora oko nekoliko propisa koji nisu od interesa za Republiku Hrvatsku (uredbama u vezi godišnjih ribolovnih kvota u Baltičkom moru, Crnom moru, dubokomorskih vrsta i drugih stokova).
 
Detaljne informacije o programu rada slovačkog predsjedništva možete pronaći na linku http://www.eu2016.sk/
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan