Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja

Na temelju članka 21. stavka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 73/13, 151/14 i 78/15) Hrvatske vode donose Metodologiju monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

Hrvatske vode su 12. travnja 2016. godine donijele Odluku o donošenju Metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja te je ista objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskih voda.

Odluka o donošenju Metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan