Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Obavijest o iskaznicama

Poštovani obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima,
 
S obzirom na brojne upite upućene Ministarstvu poljoprivrede vezano uz izdavanje iskaznica,  obavještavamo vas da prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012) članak 14. stavak 5. do izdavanja iskaznice obveznik edukacije potvrdom o položenom ispitu dokazuje da je isti položio.
 
Dakle, da biste kupili sredstvo za zaštitu bilja, pri kupovini ste obvezni dati na uvid potvrdu o položenom ispitu i osobnu iskaznicu. Nadalje, s navedenom potvrdom i osobnom iskaznicom možete obavljati svoje profesionalne djelatnosti vezane uz uporabu pesticida (prodavati pesticide, davati savjete, primjenjivati pesticide-ovisno o modulu koji ste završili).
 
U slučaju gubitka potvrde o položenom ispitu molimo Vas da se obratite ovlaštenoj instituciji kod koje ste polagali ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. Naime, svi podaci o polazniku ispita vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS), tako da neće biti problema kod izdavanja nove potvrde.
 
Očekujemo da će sve zapreke u funkcionalnosti generiranja iskaznica biti otklonjene do kraja siječnja 2016., kada će Savjetodavna služba započeti tiskanje iskaznica.
 
Još jednom želimo istaknuti distributerima sredstava za zaštitu bilja:
Dok iskaznice ne budu tiskane, uz provjeru osobne iskaznice kupca obavezno je da provjeravate i na račune ispisujete i serijski broj potvrde o položenom ispitu, kako bi iste mogli predočiti inspektoru kada Vas zatraži. Iznimno u slučaju ako je kupac ovlašteni predavač od strane Ministarstva poljoprivrede, tada uz provjeru osobne iskaznice umjesto broja potvrde na račun ispisujete klasu rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan