Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Sažeti rezultati projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. - Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje

Ministarstvo poljoprivrede je dana 23. travnja 2015. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Poziv je bio otvoren do 29. svibnja 2015. godine.

Svrha poziva bila je dodjela EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Za direktan poziv u sklopu ovoga natječaja odabrani su potencijalni prijavitelji koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga, a prema popisu unaprijed određenih prijavitelja koji je bio sastavni dio Uputa za prijavitelje. 

Postupak procjene projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. je proveden. Isti se sastojao od sljedećih koraka:
  • prijem i registracija te administrativna provjera provedena od strane Hrvatskih voda  (Posredničko tijelo razine 2 / PT 2),
  • procjena projektnih prijava prema kriterijima odabira na temelju metodologije vrednovanja definirane u Uputama za prijavitelje provedena od strane Ministarstva poljoprivrede,
  • procjena projektnih prijava prema kriterijima prihvatljivosti provedena od strane Hrvatskih voda.

Rang lista projektnih prijava odabranih za financiranje sredstvima EU formirana je uzimajući u obzir rezultate postupka ocjenjivanja prema kriterijima odabira i rezultate provjere prihvatljivosti te raspoloživa EU bespovratna sredstva odnosno do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice. Broj projektnih prijava koje su odabrane za financiranje ovisio je ukupnom raspoloživom iznosu EU bespovratnih sredstava. Projektne prijave koje nisu odabrane za financiranje nisu na navedenoj listi. Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjen financiranju projekata javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi 230.000.000,00 kn, a indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe iznosi 150.000.000,00 kn.


Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom


Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe


Ministarstvo poljoprivrede je dana 14. travnja 2016. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje – CORRIGENDUM br. 1.
 
Do objave navedenog CORRIGENDUM-a  došlo je zbog povećanja financijske omotnice  pri čemu je sažeti popis rangiranih projektnih prijava proširen za 14 dodatnih prijavitelja koji su prema bodovnom stanju bili ispod crte koja označava granicu raspoloživih sredstava, a koji su se pismenim putem izjasnili da su još uvijek zainteresirani za daljnje EU sufinanciranje svojih projektnih prijedloga.
 
U nastavku se nalazi revidirana konačna lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom te revidirana konačna lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe.
 
 
Revidirana konačna lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom
 
 
Revidirana konačna lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe
 

 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan