Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…te nekoliko korisnih savjeta za potrošače

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa Hrvatskom agencijom za hranu i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu tijekom prosinca 2014. godine provelo istraživanje o razumijevanju prosječnog hrvatskog potrošača o informacijama na hrani. Istraživanje je sufinancirano od strane Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Cilj istraživanja bio je ispitati koliko potrošači čitaju i razumiju deklaracije, koje ih informacije najviše zanimaju te koliko su voljni educirati se i na koji način.

Također, namjera je bila ispitati svijest potrošača o bacanju hrane, kao i načine postupanja s ostacima hrane u vlastitom kućanstvu.

Ovo istraživanje dalo je okvire u kojem smjeru je potrebno provoditi edukacije potrošača u području označavanja hrane te raditi na podizanju svijesti o bacanju hrane.

Izdana je i edukativna brošura za potrošače Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…. te nekoliko korisnih savjeta za potrošače koja osim što ukazuje na trenutni odnos potrošača prema informacijama o hrani (deklaracijama), sadrži i korisne savjete koji potrošaču mogu olakšati razumijevanje informacija na deklaracijama kao i savjete za smanjenje bacanja hrane u kućanstvu.
 
  
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan