Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

MZOP - Brošura: Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu“zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:
• potrošnju resursa i energije
• učinak na bioraznolikost
• toksičnost
• emisiju onečišćujućih tvari
• stakleničkih plinova i CO2
• nastajanje otpada na mjestu nastanka


MZOP - Brošura: Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu  

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan