Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Luksemburg preuzeo predsjedanje Vijećem Europske unije

Nakon šestomjesečnog latvijskog predsjedanja, predsjedanje Vijećem Europske unije će u drugoj polovici 2015. godine preuzeti Luksemburg. Program rada je predstavljen na sastanku Posebnog odbora za poljoprivredu koji se održao 06. srpnja 2015. godine u Briselu.

U svom programu Luksemburg je definirao sedam prioriteta: poticanje investicija s ciljem ostvarivanja rasta i zapošljavanja, produbljivanje socijalne dimenzije EU, upravljanje migracijama, revitalizacija jedinstvenog tržišta (single market) s naglaskom na digitalnoj dimenziji, europska konkurentnost, promocija održivog razvoja i jačanje prisutnosti EU na globalnoj sceni.

Za razvoj europske poljoprivrede jedan od ključnih principa bit će održivost, uključujući gospodarsku i društvenu dimenziju, kao i zdravlje i okoliš. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, predsjedništvo će se usredotočiti na pojednostavljenje pravila i procedura te osiguravanje uključenosti Vijeća u proces pojednostavljenja Zajedničke poljoprivredne politike.

Vezano uz ekološku poljoprivredu, predsjedništvo planira nastaviti rad na usuglašavanju prijedloga Uredbe na sastancima trijaloga. 

U odnosu na ruski embargo na određene poljoprivredne proizvode iz EU i ukidanje EU mliječnih kvota, pozornost će biti na kretanjima poljoprivrednih proizvoda na tržištu te kako isti djeluju na poljoprivrednike. Europski poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektori su ključni globalni igrači i luksemburško predsjedništvo će pratiti razvoj događaja u bilateralnoj i multilateralnoj trgovinskoj politici.

Princip održivosti bit će primijenjen i na ribarstvo. Znanstveni podaci o ribljem fondu te poštivanje principa maksimalno održivih prinosa trebali bi biti temelj svih rasprava i odluka. Teme u fokusu luksemburškog predsjedništva su dubinski ribolov, višegodišnji planovi upravljanja Baltičkim morem (pogotovo ilegalno i neregulirano ribarenje) te obnova fonda europske jegulje.

U području fitosanitarne zaštite planirano je donošenje novih, pojednostavljenih, pravila kojima će se omogućiti harmonizacija propisa vezanih uz trgovinu biljem i biljnim proizvodima na jedinstvenom EU tržištu.

Luksemburško predsjedništvo planira dovršetak zakonodavstva vezanog uz prijedlog propisa o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje i uvoz u EU rasplodnih životinja i njihovih embrija, kao i završetak rada na području veterinarsko-medicinskih proizvoda.

Predsjedništvo namjerava privesti kraju uredbu o službenim kontrolama te započeti s radom na reviziji procedure za autorizaciju genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Predsjedništvo i dalje namjerava raditi na zaštiti interesa potrošača, posebice što se tiče označavanja masti.

Detaljne informacije o programu rada luksemburškog predsjedništva možete pronaći na linku:   http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
 
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan