Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Popis pravne osnove

Zakon o vinu (Narodne novine, br. 96/2003, 25/2009, 55/2011, 82/2013 i 14/2014):

Lista zemljopisnih oznaka (Narodne novine, br. 6/2004 i 111/2008)

Popis ovlaštenih laboratorija

Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (Narodne novine, br. 102/2004, 91/2005, 71/2006, 73/2007, 8/2008, 88/2009, 24/2011 i 152/2011)

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (Narodne novine, br. 102/2004 i 64/2005)

Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (Narodne novine, broj 105/2004)

Pravilnik o organoleptičkom  (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (Narodne novine, br. 106/2004, 137/2012, 142/2013, 48/2014 i 1/2015)

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (Narodne novine, br. 74/2012, 80/2012 – ispravak, 48/2013 i 159/2013

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (Narodne novine, broj 53/2014

Pravilnik o vinskom i voćnom octu (Narodne novine, br. 121/2005, 53/2006 i 26/2011

Pravilnik o upisniku destilatera (Narodne novine, br. 137/2005 i 75/2007

Pravilnik o proizvodnji vina (Narodne novine, br. 2/2005, 137/2008 i 48/2014

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (Narodne novine, broj 104/2015

Pravilnik o voćnim vinima (Narodne novine, br. 73/2006, 24/2011, 28/2011, 62/2011, 82/2011, 120/2012 i 59/2013

Lista tradicionalnih izraza za vino (Narodne novine, br. 96/2007, 62/2010, 133/2010, 14/2011, 52/2012, 75/2013138/201342/2017 i 49/2017 - ispravak

Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
(Narodne novine, br. 71/2008 i 121/2014


Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine, br. 149/2009 i 22/2011):
 
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (Narodne novine, broj 114/2010

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (Narodne novine, br. 141/2010, 31/2011, 78/2011 i 120/2012
 
 
Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine, br. 82/2013 i 14/2014) i Zakon o vinu:

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (Narodne novine, br. 142/2013 i 49/2014

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (Narodne novine, br. 48/2014, 83/2014 i 147/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan