Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Publikacija povodom dvadeset godina uspješne vodnogospodarske suradnje Republike Hrvatske i Mađarske

Iz tiska je povodom Svjetskog dana voda izašla i prigodna publikacija o vodnogospodarskoj suradnji Republike Hrvatske i Mađarske.Naime, Republika Hrvatska i Mađarska već dvadeset godina ostvaruju iznimno uspješnu suradnju na području vodnoga gospodarstva. Mađarska je prva država s kojom je nakon uspostave neovisnosti Vlada Republike Hrvatske potpisala bilateralni Sporazum o vodnogospodarskim odnosima. Sporazum je potpisan u Pećuhu, 10. lipnja 1994. godine, a stupio je na snagu 13. listopada 1994. godine (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj10/1994). Odredbe ovog Sporazuma odnose se na vodnogospodarske odnose te poduzete mjere i radove na vodotocima koji čine zajedničku državnu granicu ili su njome presječeni, vodne građevine i uređaje za korištenje voda, zaštitu voda te zaštitu od štetnog djelovanja voda.


Za provedbu Sporazuma osnovana je Stalna hrvatsko-mađarska komisija za vodno gospodarstvo koja se sastoji od tri člana iz svake države. Osim Stalne komisije u svrhu efikasnijeg rješavanja pojedinih pitanja iz određenog područja djeluju i četiri Potkomisije kako slijedi:

1. Potkomisija za sliv Dunava i Drave
2. Potkomisija za Muru
3. Potkomisija za zaštitu kakvoće voda
4. Potkomisija za integralno upravljanje vodamaOd svog osnivanja u proteklih dvadeset godina kroz rad Stalne komisije i potkomisija, dvije zemlje ostvarile su uspješnu suradnju u svim područjima vodnoga gospodarstva te kroz zajedničku realizaciju brojnih prekograničnih projekata sufinanciranih zadnjih godina i sredstvima EU fondova. Tu se osobito mogu istaknuti slijedeće grupe projekata kao što su: objekti obrane od poplava, uređenje malih vodotoka i starih rukavaca, uređenje zajedničkih dionica Dunava, hidrološka mjerenja, prognostički model za velike vode na Muri.Uloga bilateralnog Sporazum o vodnogospodarskim odnosima s Mađarskom osobito je važna po pitanju obrane od poplava; tijekom poplavnih događaja u 2014. godini Mađarska je pružila Republici Hrvatskoj pomoć u vidu osiguranja vreća za pijesak, baš kao što je Republika Hrvatska na isti način ranije pomogla Mađarskoj.Povodom obilježavanja dvadeset godina ove iznimno uspješne suradnje zemlje su zajednički pripremile navedenu prigodnu Publikaciju koju možete preuzeti ovdje.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan